W kategorii kosztowej „roboty i materiały budowlane” możliwe jest uzyskanie dofinansowania na prace budowlane związane bezpośrednio z instalacją maszyn i urządzeń, pod warunkiem, że nie przekroczą one 10% wartości nabytych środków trwałych. Takie koszty powinny być ściśle powiązane z projektem instalacji w obiekcie budowlanym i nie mogą obejmować ogólnych prac budowlanych. Proces budowy musi być przedstawiony w kontekście całego przedsięwzięcia i powinien wykazać bezpośredni związek z instalacją maszyn lub urządzeń.