Nie. Wnioskodawcą w ramach działania mogą być zarówno przedsiębiorstwa posiadające doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej, jak i przedsiębiorstwa dopiero rozpoczynające ten rodzaj aktywności. Należy jednak pamiętać, że Wnioskodawca musi posiadać potencjał, zasoby i kadrę zdolną do realizacji projektu badawczo-rozwojowego.