W przypadku dużych przedsiębiorstw wsparcie może dotyczyć prac badawczo-rozwojowych do etapu pierwszej produkcji. Oznacza to, że w przeciwieństwie do MŚP, duże przedsiębiorstwo nie może sfinansować w ramach projektu inwestycji związanych z rozpoczęciem produkcji masowej, a jedynie zakończyć projekt na etapie testowania np. linii pilotażowej.