W przypadku MŚP, obok prac badawczo-rozwojowych, elementem projektu może być wdrożenie wyników tych prac. Przy czym komponent wdrożeniowy musi stanowić mniejszość w całkowitych wydatkach projektu.