Tak. Dofinansowanie na działalność badawczo-rozwojową nie jest uzależnione ani powiązane z siedzibą firmy. Dofinansowanie w tym zakresie udzielane jest w formie pomocy publicznej, która nie różnicuje jej intensywności w zależności od lokalizacji projektu. A zatem intensywność wsparcia na działalność badawczo-rozwojową jest taka sama w całej Polsce. Zróżnicowanie wysokości wsparcia występuje jedynie pod względem wielkości przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.