Integralną częścią każdego projektu badawczo-rozwojowego jest opis sposobu komercjalizacji oraz opłacalności wdrożenia. Zasadność realizacji projektu jest więc konieczna do wykazania nie tylko na polu badawczym i technologicznym, ale także na płaszczyźnie biznesowej. Projekty, które zakładają realizację prac, których wynik będzie niemożliwy do zastosowania w rzeczywistości gospodarczej, nie będą mogły uzyskać dofinansowania.