Tak. Co istotne, możesz liczyć nawet na dodatkowe punkty podczas oceny, jeśli zapewnisz promocję projektu w szerszym zakresie niż minimalne wymagania wskazane w załączonym do regulaminu naboru wzorze umowy o dofinansowanie oraz Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji.