Nie. Wymagane jest, tylko aby firma posiadała swoją siedzibę na terenie RP. O dotację mogą starać się przedsiębiorstwa MŚP (mikro, małe i średnie), działające głównie w sektorze przemysłu, produkcji czy usług na rzecz przemysłu.