Cyfryzacja procesów biznesowych to konwersja prowadzonych obecnie manualnie, przez człowieka lub za pomocą ekstensywnych metod procesów na rozwiązania cyfrowe. Przykładem takich działań jest zastąpienie pracy ludzkiej algorytmami sztucznej inteligencji cechujących się wysoką zdolnością wnioskowania i szybkością działania.