Small mid-caps oznacza „małe spółki o średniej kapitalizacji”, czyli przedsiębiorstwa niebędące MŚP, zatrudniające do 499 pracowników, których roczne obroty nie przekraczają 100 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 86 mln EUR.

Z kolei terminem mid-caps określa się „spółki o średniej kapitalizacji”, zatrudniające nie więcej niż 3000 pracowników, niebędące MŚP ani małymi spółkami o średniej kapitalizacji (small mid-caps).