Nie, nie ma takiego wymogu. Celem konkursu jest zwiększenie potencjału i zdolności do opracowywania innowacyjnych produktów, usług lub procesów samodzielnie przez firmy z Małopolski. Nie musisz zatrudniać naukowców, ale pamiętaj, że konieczne będzie przygotowanie Planu prac B+R, które zamierzasz prowadzić dzięki pozyskanej infrastrukturze, oraz załączenie go do wniosku o dofinansowanie.