Tak, jeżeli planujesz realizację projektu w konsorcjum (z innym przedsiębiorcą lub organizacją badawczą), to umowę konsorcjum musisz zawrzeć jeszcze przed złożeniem wniosku w konkursie. Będzie to weryfikowane na etapie oceny wniosku.