Odpowiedzialna za przeprowadzenie naboru wniosków jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. na mocy umowy z właściwym ministerstwem. ARP jest częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.