Środki na dofinansowanie przedsięwzięć pochodzą z KPO, a zatem nie stanowią elementu wieloletniej perspektywy finansowej 2021-2027. W związku z powyższym należy się spodziewać, że obecny nabór ma charakter incydentalny i kolejne nabory w ramach tego działania nie będą powtarzane w przyszłości.