Jako obligatoryjne do realizacji w ramach projektu będą moduły noszące bezpośrednio znamiona prac badawczych tj.: „Prace B+R” lub „Infrastruktura B+R”.