Tak, adresatami dofinansowania mogą być wszystkie duże przedsiębiorstwa, niezależnie od osiąganych przez nie przychodów, sumy bilansowej oraz wielkości zatrudnienia. Niekiedy wsparcie przeznaczone dla przedsiębiorstw zaliczanych do kategorii small mid cap lub mid cap, jednak w przypadku tego naboru takich ograniczeń nie wprowadzono.