Tak. W ramach modułu „Wdrożenie wyników prac B+R” możliwy jest zakup maszyn i innych urządzeń produkcyjnych pod warunkiem, iż będą one niezbędne do skomercjalizowania wyników prac B+R na rynek docelowy produktów/usług.