W ramach konkursu FEPW 1.2, nie istnieje obowiązek bycia właścicielem nieruchomości, w której realizowany jest projekt. Ważne, by wniosek jednoznacznie potwierdzał, że wnioskodawca ma uprawnienia do przeprowadzenia projektu w określonej lokalizacji w Polsce Wschodniej, co powinno być również odzwierciedlone w dokumentach rejestrowych takich jak KRS czy CEIDG. Potencjalne wyzwania mogą pojawić się przy staraniu o dofinansowanie kosztów związanych z pracami budowlanymi, które są powiązane z instalacją maszyn i urządzeń, jeśli ich wartość przekracza 10% wartości zakupionych środków trwałych, szczególnie gdy mogą one podnieść wartość nieruchomości, której wnioskodawca nie posiada. Chociaż taka sytuacja wymaga indywidualnej oceny, wydatki te prawdopodobnie nie zakwalifikują się do dofinansowania, jeśli dotyczą prac w nieruchomości należącej do innego właściciela.