W dokumentacji konkursowej wskazano, iż wsparcie dla dużych firm będzie się skupiać na obszarach wysokiego ryzyka/niskiej rentowności lub na projektach o wyjątkowym charakterze, które nie mogą być realizowane przez MŚP.