RIS 2030 to dokument strategiczny, który jednocześnie jest narzędziem budowania regionalnego systemu innowacji. Strategia ta stanowi podstawę do wykorzystywania środków z Funduszy Strukturalnych i Spójności na działania innowacyjne. W ramach dokumentu zawarto cele strategiczne i operacyjne, z którymi projekt musi być zgodny np. zwiększenie aktywności innowacyjnej w Wielkopolsce, rozwój regionalnego ekosystemu innowacji (wybrane cele strategiczne) czy rozwój gospodarki zeroemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wodoru, profesjonalizacja i zwiększenie potencjału ośrodków innowacyjności (wybrane cele operacyjne).