O firmie MDM NT Sp. z o.o.

Firma MDMT NT rozpoczęła swoją działalność w 1995 roku i początkowo specjalizowała się w produkcji akcesoriów dachowych. Następnie zakres działalności spółki był stopniowo rozszerzany. Obecnie działalność MDM NT skoncentrowana jest na produkcji wysokiej jakości filmów paroprzepuszczalnych wytwarzanych na bazie TPU i PP/PE , filmów paroizolacyjnych na bazie PP i PE oraz akcesoriów dachowych.

Zasoby produkcyjne obejmują pięć zakładów zlokalizowanych w południowej części Polski. W strukturach firmy funkcjonuje Dział Kontroli Jakości oraz Dział R&D.

Wyzwania i potrzeby

Potrzeby grupy MDM NT wynikały z ograniczonych możliwości prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w ramach posiadanej infrastruktury. Kierownictwo spółki upatrywało duży potencjał rozwojowy w oparciu o własne prace badawcze. Podstawą projektu było podjęcie decyzji o utworzeniu spółki celowej, która będzie zajmowała się rozwojem produktów na podstawie badań.

Firma MDM NT należy do grona klientów, którzy rozpoczęli z nami współpracę jeszcze na etapie przygotowywania wniosku o dotację. Głównym celem pozyskania dofinansowania było utworzenie profesjonalnego centrum badawczo-rozwojowego. Wniosek złożony w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój uzyskał pozytywną opinię ekspertów i w konsekwencji pozyskaliśmy dotację na poziomie prawie 2 mln PLN.

Klient zaplanował w projekcie dostosowanie posiadanego budynku do procesów badawczych, oraz zakup środków trwałych, niezbędnych do wyposażenia profesjonalnego laboratorium badawczego. Brak doświadczenia w realizacji projektów z udziałem środków unijnych zadecydował o skorzystaniu z naszej kompleksowej usługi w zakresie pozyskiwania jak i rozliczania dotacji.

Efekty współpracy z InnovaTree

W efekcie podjętej współpracy, spółka przygotowała wnikliwą analizę swoich kierunków sprzedażowych w tym dalszego rozwijania oferty produktowej w oparciu o własne badania, które zostały ujęte w Agendzie Badawczej. W ramach projektu prowadzone są prace nad wdrożeniem na rynek wodoszczelnego filmu spienionego z TPU, TPE TPA.

Dofinansowanie dla projektu wyniosło 1,88 mln PLN i zostało przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia laboratorium w niezbędne środki trwałe: linię laboratoryjną Cast, układ podawania i dozowania surowców do linii laboratoryjnej Cast, linię laboratoryjną do tworzyw sztucznych a także potrzebny jej układ podawania i dozowania surowców.

W następnej kolejności skoncentrowaliśmy się na przeprowadzeniu kompleksowych procedur związanych z wyborem najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności dla przeprowadzenia robót modernizacyjnych i budowlanych Centrum Badawczo Rozwojowego Ośrodka Badań Oświaty Rozwoju i Analiz. Poza usługą przygotowania zapytań ofertowych, realizowaliśmy także działania takie jak: składanie wniosków o płatność, wnioski o wprowadzenie zmian, informacja i promocja, kontakt z ministerstwem.

Remontowany budynek jest obiektem wpisanym na listę zabytków i na każde działanie konieczne jest uzyskanie opinii i zgody konserwatora zabytków, co również wydłużało procedurę uzyskania pozwolenia, a także stanowiło dodatkową trudność przy konstruowaniu zapytań ofertowych i ustalaniu zakresu umowy z wykonawcą. InnovaTree za każdym razem uczestniczy w podpisywaniu i realizacji umowy.

Dotychczas przeprowadzono już 5 zapytań ofertowych oraz złożono wniosek o płatność.

Potrzebujesz dofinansowania?

Ty też możesz odnieść sukces w pozyskaniu dotacji. Umów się na bezpłatną konsultację z naszym ekspertem.

Podobne projekty

Poznaj inne, prawdziwe historie pozyskanych dotacji

Zobacz jak wyglądały procesy pozyskiwania dotacji, ile trwały i co się na nie składało.

Nowa linia produkcyjna dla Morele.net

Sprawdź, jak pomogliśmy Morele.net pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Nowa linia produkcyjna dla Opoczno SA

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt B+R: nową linię produkcyjną.

Innowacyjne produkty roślinne dla Bakalland

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

To tylko niektóre z wielu historii sukcesu jakie dla Ciebie przygotowaliśmy.

NA CO JESZCZE CZEKASZ?

Powinniśmy porozmawiać!
Wybierz dogodny dla Ciebie termin.

Te firmy umówiły z nami konsultacje

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila. Odezwiemy się od razu.

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila.