Przygotujemy dla Twojej firmy wniosek o płatność na podstawie udostępnionych dokumentów, takich jak:

  • skanów dokumentów księgowych
  • wyciągów bankowych

Termin składania wniosków o płatność wynika wprost z umowy o dofinansowanie. Co do zasady wniosek o płatność jest składany raz na 3 miesiące. Ze względu na potrzebę zachowania płynności finansowej w projekcie możliwe jest częstsze składanie wniosków o płatność.