Kwestie, które na pewno poruszymy to m.in.:

  • Przedmiot projektu – czy są to działania związane z pracami B+R, inwestycjami, czy innym obszarem?
  • Na jakim etapie projektu jest Twoja firma? Czy jest to faza koncepcji, pilotażu, a może realizacji?
  • Jakie działania przygotowawcze powinny zostać zrealizowane?
  • Co zamierzacie kupić i czy możliwe jest uznanie tych wydatków jako kosztów kwalifikowalnych?
  • Czy znacie swoją konkurencję?

Abyś mógł swobodnie rozmawiać o swoim pomyśle, wysyłamy Twojej firmie oświadczenie o zachowaniu poufności (NDA).