Obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza to:

  • Bezpieczna żywność
  • Inteligentne systemy w przemyśle i infrastrukturze
  • Nowoczesny ekosystem biznesowy
  • Wysoka jakość życia

Dokument, który dokładnie opisuje to zagadnienie, znajdziesz pod linkiem: https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/ris-mazovia/dokumenty/regionalna-strategia-innowacji-dla-mazowsza-do-2030-roku.html