Tak, jest taka możliwość. Co więcej za zaangażowanie w zespole badawczym przynajmniej jednej dodatkowej osoby spoza dotychczasowej kadry wnioskodawcy, a która jest specjalistą z określonej dziedziny nauki i pracuje na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym na uczelni lub w instytucie badawczym, będą przyznawane dodatkowe punkty w ramach oceny wniosku.