W ramach tego naboru nie ma możliwości sfinansowania kosztów związanych z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej.