Nie. Ten konkurs nie dotyczy prowadzenia prac B+R a jedynie wdrażania wyników takich prac rozpoczętych nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r., i zakończonych nie później niż w dniu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie.