INNOVATREE

Dzień dobry.

Chciałbyś obniżyć swoje podatki?

Pomoże Ci w tym Polska Strefa Inwestycji.

Wdrożyliśmy ponad 54 ulgi podatkowe.

Nasze rozwiązania, wiedza oraz najlepsze praktyki są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Nasz zespół to doktorzy nauk technicznych doradcy podatkowi, prawnicy i finansiści.

Polska Strefa Inwestycji, czyli specjalna strefa ekonomiczna

Od września 2018 roku obszar całej Polski – z niewielkimi wyjątkami, które dotyczą niezagospodarowanych złóż kopalin został „specjalną strefą ekonomiczną”, znaną jako Polska Strefa Inwestycji, czyli dawne SSE. Przedsiębiorcy z całego kraju mogą ubiegać się o wsparcie na projekty inwestycyjne.

Obniżysz swoje podatki dzięki dofinansowaniu, które ma formę zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT w wysokości nawet do 70% wartości realizowanej inwestycji. Aby móc skorzystać ze zwolnienia należy uzyskać tzw. decyzję o wsparciu.

Zakres usług

Analiza

Przeprowadzimy weryfikację możliwości uzyskania decyzji o wsparciu oraz analizę korzyści i zobowiązań związanych z korzystaniem z pomocy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

 

Aplikacja

Przeprowadzimy Twoją firmę przez proces ubiegania się o decyzję o wsparciu, w tym
przygotowanie wszelkich dokumentów aplikacyjnych oraz udział w negocjacjach z
właściwymi organami.

Bieżące wsparcie

Udzielimy bieżące wsparcie w zakresie rozliczenia pomocy, w tym w kalkulacji limitu zwolnienia oraz w zakresie wykazania spełnienia warunków przyznania pomocy.

Szkolenie

Przeszkolimy pracowników Twojej firmy z zakresu rozliczenia zwolnienia z podatku
dochodowego.

Indywidualna interpretacja

W razie potrzeby przygotujemy wniosek o interpretację indywidualną dla Twojej firmy.

Dlaczego warto z nami współpracować?

W naszej karierze wdrożyliśmy już ponad 54 ulgi podatkowe. Jesteśmy pełnym wsparciem technicznym i naukowym, oraz potrafimy reprezentować firmy przed organami podatkowymi. Zapewnimy Ci bezpieczeństwo – nasze rozwiązania, wiedza oraz najlepsze praktyki są zgodne z obowiązującymi przepisami, interpretacjami i orzecznictwem. Twoim przedsięwzięciem zajmie się interdyscyplinarny zespół złożony z doktorów nauk technicznych doradców podatkowych, prawników i finansistów. Tak szerokie kompetencje gwarantują szybkie oraz bezpieczne wdrożenie ulgi w Twoim przedsiębiorstwie.

70 %

klientów powraca

15

spółek giełdowych

Nasz punkt widzenia

Często zadawane pytania

Jaką pomoc dla przedsiębiorstwa niesie Polska Strefa Inwestycji?

Polska Strefa Inwestycji stanowi regionalną pomoc publiczną, która udzielana jest na zrealizowanie nowej inwestycji, dzięki wsparciu w formie zwolnienia z podatku dochodowego PIT/CIT.

Jak obliczana jest wielkość pomocy?

Pomoc publiczna obliczona jest na podstawie nakładów poniesionych na nową inwestycję – jedną z dwóch kategorii nakładów:

  • koszty z tytułu nowej inwestycji pomniejszone o naliczony podatek VAT i podatek akcyzowy, jeżeli ich możliwość do odliczenia wynika z odrębnych przepisów, oraz są poniesione w okresie ważności decyzji o wsparciu,
  • dwuletnie koszty pracy pracowników zatrudnionych w związku z nową inwestycją ponoszone w okresie ważności decyzji o wsparciu obejmujące koszty płacy brutto powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Jaka może być maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych?

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, jakie są uwzględniane przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej, nie może przekroczyć 130% kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, do których poniesienia zobowiązał się przedsiębiorca.

Czym jest decyzja o wsparciu?

Wsparcie udzielane jest na podstawie „decyzji o wsparciu”. Wydaje ją minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek przedsiębiorcy zawierający plan realizacji nowej inwestycji. Wydaje się ją na okres 10, 12 lub 15 lat – zależnie od mapy pomocy regionalnej oraz 15 lat dla obszarów SSE. Można składać dowolną ilość wniosków o wydanie decyzji o wsparciu.

Zapytaj eksperta

Nie wiesz, czy Twoja firma ma szanse na skorzystanie z Polskiej Strefy Inwestycji? Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Case study

Zadowoleni klienci są podstawą każdego silnego biznesu, a nasz nie jest wyjątkiem.

Poznajmy się

Poznaj ludzi stojących za InnovaTree. Nasz kreatywny zespół doradców.

Dr inż. Szymon Talbierz

Partner Zarządzający

Biografia

Monika Stecewicz

Dyrektor Działu Rozliczeń

Biografia

Dr inż. Natalia Kujawska

Partner, Project Manager

Biografia

Paweł Sieczkowski

Partner, Project Manager

Biografia

Marta Szymańska

Kierownik Biura

Biografia

Anna Różańska

Starszy Konsultant

Biografia

Małgorzata Kaźmierczak

Starszy konsultant

Biografia

Justyna Fiedorowicz

Konsultant

Biografia

Ewa Urbańska

Konsultant ds. rozliczeń

Biografia

Krzysztof Matczyński

Project Manager

mec. Bartosz Wojtaczka

Radca Prawny

Biografia

mec. Joanna Skrzeczkowska

Radca Prawny

Biografia

Nie wiesz, czy masz szansę na skorzystanie z Polskiej Strefy Inwestycji?

Bez obaw, dzięki naszej bezpłatnej ocenie lepiej zrozumiesz Polską Strefę Inwestycji, oraz dowiesz się czy warto zastosować je w Twojej firmie.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby umożliwić użytkownikom jak najbardziej komfortowe korzystanie z naszej witryny. Używamy plików cookies także po to, aby wyświetlać treści reklamowe najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.