Raty i opłaty leasingowe muszą być ustalone w umowach leasingu, które muszą również zawierać zobowiązanie korzystającego/leasingobiorcy (beneficjenta dofinansowania) do zakupu środków trwałych po upływie okresu leasingu i wskazanie, że środki trwałe będą umiejscowione na terenie stacji ładowania – co najmniej w okresie trwałości inwestycji.