Program uwzględnia stacje ładowania pojazdów prądem stałym – w obecnym kształcie programu nie są przewidziane stacje tankowania wodorem. Kwestia finansowania inwestycji wodorowych jest przedmiotem innych programów NFOŚiGW.