W ramach programu kosztami kwalifikowanymi mogą być koszty poniesione na budowę stacji transformatorowych. Moc stacji musi być odpowiednio dobrana, aby spełnić wymagania programu.