Maksymalne limity dofinansowania dla jednego przedsięwzięcia mogą zostać wprowadzone na poziomie Regulaminu konkursu.