Nie, nie istnieją takie ograniczenia. O dotację mogą starać się firmy o statusie dużego lub średniego przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie RP.