Nie, nie istnieją takie ograniczenia. O dotację mogą starać się przedsiębiorcy (niezależnie od statusu), administracja publiczna oraz jednostki samorządów terytorialnych.