Tak, studium wykonalności jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.