Tak, studium wykonalności jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie wraz z aktywnym modelem finansowym.