INNOVATREE
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
INNOVATREE
INNOVATREE
Biblioteka dotacji
pracownicy firmy Innovatree w biurze

Dzień dobry,

szukasz dofinansowania na rozwój Twojej firmy?

Pojawiły się dotacje dla przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego.

Pozyskaj dofinansowanie na kompleksowe prace badawczo-rozwojowe.

piktogram portfel

Pozyskaliśmy 94 dotacje na projekty B+R i inwestycyjne.

piktogram walizka na dokumenty

Obsługujemy 126 firm rocznie.

piktogram tarcza

84% klientów powraca.

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 — FEPZ.01.01 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw

O dynamicznym rozwoju przedsiębiorstw decydują często prace badawczo-rozwojowe, które są źródłem innowacji i nowatorskich rozwiązań. Dofinansowanie w ramach naboru może być przeznaczone na rozwój i wzmocnienie zdolności badawczych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Dofinansowanie przeznaczone jest zarówno dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność badawczo-rozwojową, jak również dla tych, którzy już dziś aktywnie te prace realizują. Przedmiotem wsparcia będą także prace przedwdrożeniowe oraz pierwsze wdrożenie do działalności gospodarczej osiągniętych w ramach projektu wyników prac badawczo-rozwojowych.

Tematyka projektów musi być zgodna z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami województwa zachodniopomorskiego. Są to obszary, które w danym regionie zostały określone jako najbardziej perspektywiczne i rozwojowe. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

To dofinansowanie dla województwa zachodniopomorskiego w wielu aspektach ma podobną strukturę do dobrze znanego przedsiębiorcom programu ogólnokrajowego Ścieżka SMART. Jego cechą charakterystyczną jest możliwość przygotowania projektu w oparciu o moduły, które odpowiadają potrzebom firmy. Przedsiębiorcy działający na terenie Zachodniego Pomorza mogą przygotowywać wnioski w ramach następujących bloków:

 1. Moduł B+R – obowiązkowy
 2. Moduł Prace przedwdrożeniowe
 3. Moduł Zaplecze badawczo-rozwojowe
 4. Moduł Rozwój kompetencji:
 5. Moduł Wdrożenie wyników B+R
Doradcy Innovatree pracujący w biurze

Kto może otrzymać dotację?

Działanie „Kompleksowe projekty B+R” dedykowane jest dla przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego

Wnioski w ramach projektu mogą składać takie podmioty, jak:

 • przedsiębiorstwa, zarówno z sektora MŚP, jak i duże
 • konsorcja przedsiębiorstw
 • organizacje badawcze
 • konsorcja przedsiębiorstw i organizacji badawczych

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

piktogram menzurka

Prace badawczo-rozwojowe

W tym obszarze sfinansujesz m.in. koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, aparatury badawczo-naukowej, materiałów i surowców.

piktogram panel sterujący

Prace przedwdrożeniowe

Z dotacją pokryjesz koszty prac przygotowawczych do zaoferowania produktu/usługi na rynku, np. jego certyfikację, czy ochronę patentową.

piktogram zębatki

Infrastruktura badawczo-rozwojowa

Jeżeli planujesz kontynuować swoją działalność badawczą, to w ramach projektu dofinansujesz utworzenie przestrzeni laboratoryjnej wraz z wyposażeniem.

piktogram lista

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych

W tym zakresie możesz otrzymać dofinansowanie na zakup maszyn, urządzeń, czy zbudować halę produkcyjną.

pracownicy innovatree przy drukarce 3D

Poziom dofinansowania

Budżet programu wynosi 46,87 mln zł.

Poziom dofinansowania jest uzależniony od rodzaju ponoszonych wydatków. Wysoki poziom dofinansowania uzyskasz w przypadku prac badawczo-rozwojowych – do 80% kosztów kwalifikowanych

Część wydatków będzie finansowana także w ramach pomocy regionalnej, której intensywność jest uzależniona od lokalizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa, a jej maksymalny poziom w województwie zachodniopomorskim wynosi 60%. W przypadku wydatków finansowanych w ramach pomocy de minimis wsparcie może sięgnąć 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

 • Maksymalne dofinansowanie dla prac B+R

  80 %
 • Maksymalne wsparcie innych kosztów dla woj. zachodniopomorskiego

  60 %

Terminy składania wniosków

1

Kompleksowe projekty B+R dla województwa zachodniopomorskiego

Nabór wniosków planowany jest od września do października 2024 r.

Q&A – Kompleksowe projekty B+R dla województwa zachodniopomorskiego

Czy wsparcie udzielane jest w formie dotacji?

Tak, dofinansowanie w ramach naboru udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej. Należy przy tym pamiętać, że w części wdrożeniowej (inwestycyjnej) dofinansowanie ma postać dotacji warunkowej.

Jaką część projektu mogą stanowić zadania wdrożeniowe (inwestycyjne)?

Część projektu polegająca na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych do działalności Wnioskodawcy nie może stanowić więcej niż 50% kosztów projektu.

Czy określono maksymalną wartość projektu?

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych dla części badawczo-rozwojowej projektu wynosi 5 mln zł. Jednocześnie należy pamiętać, że koszty części badawczo-rozwojowej projektu powinny stanowić więcej niż 50% kosztów projektu.

Czy Wnioskodawcą mogą być przedsiębiorstwa small mid cap oraz mid cap?

Wnioskodawcą w ramach naboru mogą być przedsiębiorstwa duże, a więc także przedsiębiorstwa small mid cap oraz mid cap. Ten rodzaj wnioskodawców stanowi podgrupę przedsiębiorstw dużych.

Czy dofinansowane będą wszystkie projekty niezależnie od branży?

Pełna elastyczność jest w tym zakresie nieco ograniczona poprzez konieczność wykazania zgodności projektu z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami. W województwie zachodniopomorskim są to następujące obszary:

 • Inteligentne metody wytwarzania wyrobów i maszyn, 
 • Przetwórstwo naturalne nowej generacji,   
 • Produkty chemiczne dla zrównoważonego rozwoju,   
 • Technologie i usługi przyszłości, Niebieska gospodarka i zielony transport,  
 • Turystyka i jakość życia oraz uzupełniająco na wyłaniających się specjalizacjach z Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO). 

Szersze informacje dotyczące specjalizacji znajdziesz TUTAJ.

Czy konieczne jest doświadczenie w działalności badawczo-rozwojowej?

Nie. Wnioskodawcą w ramach działania mogą być zarówno przedsiębiorstwa posiadające doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej, jak i przedsiębiorstwa dopiero rozpoczynające ten rodzaj aktywności. Należy jednak pamiętać, że Wnioskodawca musi posiadać potencjał, zasoby i kadrę zdolną do realizacji projektu badawczo-rozwojowego.

Masz pytania? Porozmawiajmy o dofinansowaniu w Twojej firmie!

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Jaki zespół powinienem zaangażować do pracy nad wnioskiem?

Pracujemy zarówno z firmami, w których większość informacji dostarcza nam 1-2 osoby, jak i z takimi, w których do skoordynowania jest wieloosobowy zespół. Ważne jest, aby wiedzieć kto podejmuje decyzje i czyje zdanie jest ostateczne. Niezależnie od tego ilu osobami dysponujesz, potrzebować będziemy od Ciebie wiedzy z zakresu:

 • rynku i konkurencji,
 • finansów,
 • zakupów.

Jaki zespół będzie pracował po stronie InnovaTree?

Do Twojego projektu przydzielimy konsultanta lub dwóch, odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji. Wspierać ich będzie analityk finansowy, a nad całością czuwać będzie lider zespołu. Co ważne, nasz zespół konsultantów to zawsze osoby z ponad 10-letnim doświadczeniem w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie i w tym zespole konsultujemy wszelkie sytuacje problemowe i bardziej skomplikowane zagadnienia.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej raz w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

Czy pomożecie nam ustalić harmonogram i zakres prac projektowych?

Podział zadań jest prosty – Twój zespół wie, jaki zakres prac chce zrealizować czy jakie potrzeby zaspokoić z pomocą dofinansowania. My z kolei wiemy, jak to poukładać, aby udowodnić spójność, wykonalność i logikę projektu. Dyskutujemy, sugerujemy i modyfikujemy Twoje plany tak, aby maksymalizować szanse na uzyskanie dotacji. Mamy w tym duże doświadczenie i lubimy ten etap prac.

W jaki sposób będę przekazywał wam dane?

Przygotowaliśmy formularze do pracy on-line. Za ich pomocą przekażesz nam informacje, a my będziemy opracowywać ostateczne treści, dopytując o szczegóły i sugerując rozwiązania tak, aby efekt był jak najlepszy. Jeśli posiadasz jakiekolwiek już gotowe materiały – zweryfikujemy je i wykorzystamy zawarte z nich informacje.

Czy prognozy finansowe przygotowuje nasz dział finansowy, czy InnovaTree?

Przy każdym projekcie wymagającym analizy finansowej, pracuje analityk finansowy, który przygotuje prognozy w oparciu o sprawozdania finansowe Twojej firmy i plany sprzedażowe dotyczące nowego produktu, usługi lub procesu.

Kto prowadzi bezpłatną konsultację?

Naszą współpracę rozpoczynamy od 15-minutowej bezpłatnej konsultacji, w trakcie której weryfikujemy podstawowe kryteria w programie. Następnym krokiem jest spotkanie analityczne z naszym managerem Tomaszem Gapskim, który posiada 15-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań dla firm. Przetestuj jego wiedzę bez żadnych zobowiązań i ryzyka. Wystarczy, że klikniesz w ten link.

Co się stanie, jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania?

Jeżeli wniosek nie przejdzie oceny formalnej, to oddamy Tobie pieniądze za przygotowanie wniosku. Natomiast jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania, to  bezpłatnie ponownie złożymy wniosek w tym samym lub podobnym konkursie, lub złożymy protest.

Masz pytania? Porozmawiajmy o dofinansowaniu w Twojej firmie!

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Pozyskamy dofinansowanie dla Twojej firmy

Sprawdź, w jaki sposób pozyskaliśmy 1,2 mld PLN dla naszych klientów.

Dowiedz się, jak dofinansowanie w wysokości 3 mln zł umożliwi firmie Bakalland stworzenie nowych produktów z wykorzystaniem białek roślinnych i innowacyjnych metod produkcji.

Lider branży ceramiki łazienkowej Roca dzięki środkom z Funduszy Europejskich zrewolucjonizuje proces produkcji oraz znacząco ulepszy swoje produkty końcowe.

Dzięki otrzymanej dotacji firma Morele.net ma szansę na opracowanie innowacyjnego robota przemysłowego, który pozwoli na zautomatyzowanie pracy magazynu.

Zobacz, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego.

Przeczytaj, jak towarzyszyliśmy naszemu klientowi podczas pracy nad innowacyjnym projektem, oraz dzieliliśmy się naszą wiedzą w zakresie dotacji i badań patentowych.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Nasz cel to pozyskanie dotacji dla Twojej firmy w programie Kompleksowe prace B+R dla przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego.

94

Pozyskaliśmy 94 dotacje na projekty B+R i inwestycyjne.

126

Obsługujemy 126 firm rocznie.

84

84% klientów powraca.

O nas

Czym się zajmujemy?

Zajmujemy się pozyskiwaniem oraz rozliczaniem dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE oraz internacjonalizację. Oznacza to, że nie współpracujemy z firmami, które chcą dopiero założyć działalność gospodarczą lub pozyskać dofinansowanie na tzw. projekty miękkie jak np. szkolenia.

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego, oraz IT. Opiekujemy się całym procesem obsługi dofinansowania – od bezpłatnej analizy potencjału Twojego projektu pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania przez przygotowanie wniosku, panel ekspertów, podpisanie umowy o dofinansowanie, a na rozliczaniu dotacji kończąc.

Jak działamy?

Nie pomagamy wszystkim firmom. Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy, bo dla nas liczy się jakość, a nie ilość napisanych wniosków. Chcemy, aby Twój i nasz wysiłek zakończył się sukcesem!

Nasi eksperci sprawdzą wniosek o dofinansowanie

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Mamy na to proces

Uważamy, że genialni ludzie pracujący według właściwych procesów są w stanie osiągać najlepsze rezultaty. Dlatego nad każdym wnioskiem o dofinansowanie pracuje 5-osobowy zespół, gdzie standardem w branży jest zespół jedno lub dwuosobowy. Dzięki temu masz pewność, że nie tylko uda się pozyskać dofinansowania, ale także z powodzeniem zrealizować Twój projekt i rozliczyć każdą złotówkę zaplanowaną w budżecie.

Dotacyjna mapa rozwoju Twojej firmy

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie zawsze przygotowujemy dla naszych Klientów dotacyjną mapę rozwoju firmy. Chcemy poznać kolejne potrzeby Twojej firmy oraz plany jej rozwoju. Na tej podstawie stworzymy długofalowy (3-5 letni) plan rozwoju firmy w oparciu o dofinansowania unijne. Pozwoli to na: 

 • odejście od modelu działań typu ad hoc (każdy projekt będzie zaplanowany i przemyślany),
 • lepsze przygotowanie firmy do pozyskiwania kolejnych dofinansowań, 
 • zwiększenie skuteczności wniosków dotacyjnych, ponieważ uzyskana zostanie spójność strategii przedsiębiorstwa z przedsięwzięciami badawczo-rozwojowymi.
Zespół doradców firmy InnovatreeDoradcy Innovatree pracujący w biurzePaweł Sieczkowski i Natalia Kujawska Partnerzy Innovatree

Nasz punkt widzenia

| Wideo

Dotacje dla firm – luty 2024

Z jakich dotacji mogą skorzystać firmy w najbliższym czasie? Sprawdź, które z działań w Twojej firmie mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu.
Więcej

| Wideo

Dotacje dla firm – luty 2024

Z jakich dotacji mogą skorzystać firmy w najbliższym czasie? Sprawdź, które z działań w Twojej firmie mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu.
Więcej

Poznajmy się

Poznaj ludzi stojących za InnovaTree. Nasz kreatywny zespół doradców.
Mężczyzna w okularach z brązowymi włosami ubrany w szarą marynarkę, czarne spodnie i białą koszulę

Dr inż. Szymon Talbierz

Customer Success Manager | Partner

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi blond włosami, ubrana w ciemnoróżową koszulę

Dr inż. Natalia Kujawska

Partner

Biografia
Mężczyzna z krótkimi blond włosami i brodą, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę, dłonie trzyma złożone przed sobą

Karol Griech

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi brązowymi włosami, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę z rękoma skrzyżowanymi na klatce piersiowej

Tomasz Gapski

Customer Success Manager

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z okularami i krótkimi blond włosami nosząca koszulę w czerwone kwiaty

Anna Różańska

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi kasztanowymi włosami i brodą. Ubrany w czarną koszulę i spodnie oraz szarą marynarkę. Dłonie trzyma w kieszeniach

Łukasz Lis

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Kobieta z krótkimi ciemnobrązowymi włosami ubrana w jasny kremowy sweter i czarną spódnicę z rękami na biodrach

Ewa Ropela

Specjalistka ds. rozliczania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi ciemnobrązowymi włosami i brodą, ubrany w granatową marynarkę, niebieską koszulę i czarne spodnie. Dłonie trzyma w kieszeniach

Michał Wichert

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi jasnobrązowymi włosami, ubrana w czarne spodnie, białą koszulę i granatową marynarkę

Joanna Skrzeczkowska

Rzecznik Patentowy

Biografia
Mężczyzna w szarym garniturze i białej koszuli z rękami na marynarce

Krzysztof Matczyński

Project Manager

Kobieta ze średniej długości brązowymi włosami, ubrana w biało-niebieską koszulkę i granatową marynarkę, i tego samego koloru spodnie, dłonie trzyma na marynarce

Hanna Kucik

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia

Zadaj nam dowolne pytanie

*O dofinansowania oczywiście. Nasze bezpłatne konsultacje oferujemy firmom różnej wielkości, w tym małym, średnim i dużym, które zatrudniają co najmniej 5 pracowników. To w tych przedsiębiorstwach nasze doświadczenie sprawdza się najlepiej. Wypróbuj nas i naszą wiedzę bez konieczności podejmowania zobowiązań czy ryzyka.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby umożliwić użytkownikom jak najbardziej komfortowe korzystanie z naszej witryny. Używamy plików cookies także po to, aby wyświetlać treści reklamowe najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.