INNOVATREE
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
INNOVATREE
INNOVATREE
Biblioteka dotacji
pracownicy rozmawiający przy stole w biurze

Dzień dobry,

szukasz dofinansowania na zwiększenie eksportu?

Pomożemy Ci pozyskać bezzwrotną dotację na wyjazd na targi zagraniczne czy organizację misji gospodarczej.

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie.

piktogram portfel

Pozyskaliśmy 84 dotacje na projekty dotyczące internacjonalizacji firm.

piktogram walizka na dokumenty

Obsługujemy 126 firm rocznie.

piktogram tarcza

84% klientów powraca.

Promocja marki innowacyjnych MŚP (dawny „Go To Brand")

Działanie 2.25. Promocja marki innowacyjnych MŚP można śmiało nazwać kontynuacją popularnego w poprzednich latach konkursu „Go to Brand”

Dotacja jest przeznaczona dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, które chciałyby promować swoją markę na rynkach międzynarodowych poprzez pozyskanie nowych partnerów handlowych, a tym samym wzrost sprzedaży eksportowej. 

Instytucja zarządzająca tym programem – PARP, umożliwia w tym celu przede wszystkim udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz organizację wyjazdowych misji gospodarczych. Obecnie prowadzony nabór stanowi bardzo przystępne źródła wsparcia dla firm zainteresowanych internacjonalizacją swojej działalności. 

Wsparciem w ramach naboru nie są jednak objęte wszystkie przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Regulamin konkursu wskazuje konkretne branże, które cechują się szczególnym potencjałem w obszarze internacjonalizacji. Lista wspieranych obszarów jest jednak dość szeroka i obejmuje spory zakres przedsiębiorstw. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu firmy tę zyskają możliwość promowania własnych marek za granicą.

Warunki dofinansowania są bardzo proste – uzyskasz dofinansowanie połowy poniesionych kosztów. Nie musisz martwić się również wartością projektu – nie określono ani minimalnej, ani maksymalnej wartości kosztów projektu.

Dofinansowanie w ramach programu może zostać przeznaczone na sfinansowanie działań ukierunkowanych na internacjonalizację, umiędzynarodowienie działalności oraz rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych. W ramach wsparcia możesz:

 1. wziąć udział w targach w charakterze wystawcy – co ważne muszą to być wydarzenia z udostępnionej listy, ponieważ na nich zostanie zorganizowane stoisko narodowe.
 2. zorganizować wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi klientami. Wspomniane misje muszą się odbywać przy okazji wyjazdu na targi/konferencje z listy, ale w roli uczestnika wydarzenia.
 3. przeprowadzić kampanie promocyjne związane z udziałem w wydarzeniach targowych lub w związku z misją wyjazdową. Dzięki tym działaniom dotrzesz do wybranej grupy docelowej. Maksymalny udział wydatków kwalifikowalnych związanych z kampanią promocyjną to 25% kosztów kwalifikowalnych.

 

Jeśli Twoja firma nie spełnia kryteriów działania Promocja marki innowacyjnych MŚP, to nadal jest opcja pozyskania dotacji na wyjazdy na targi. Moduł Internacjonalizacja z programu Ścieżka SMART umożliwi realizację takiej strategii, nawet jeśli Twoja firma nie wykaże 30% przychodu z eksportu czy też na liście targów nie ma tej imprezy, na której Wam zależy.

 

Dowiedz się więcej o programie Promocja marki innowacyjnych MŚP z nagrania WEBINARU

POBIERZ NAGRANIE

 

pracownicy innovatree sprawdzający urządzenie laboratoryjne

Kto może starać się o dotację z programu?

Dofinansowanie Promocja marek innowacyjnych MŚP jest przeznaczony, jak nazwa wskazuje, dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (czyli zatrudniających do 249 pracowników), które prowadzą działalność na terenie Polski. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z takich sektorów, jak:

 • medyczny i farmaceutyczny
 • budowy i wykańczania budowli
 • elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki
 • zielonych technologii (w tym: OZE – odnawialne źródła energii, GOZ – gospodarka o obiegu zamkniętym)
 • IT/ICT
 • przemysłu kreatywnego
 • kosmetyczny
 • maszyn i urządzeń
 • meblarski
 • motoryzacyjny
 • pojazdów szynowych
 • statków specjalistycznych, jachtów i łodzi
 • wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania
 • lotniczo-kosmiczny
 • spożywczy

Wniosek o dofinansowanie mogą złożyć przedsiębiorcy, którzy w ostatnich 3 latach prowadzili działalność badawczo-rozwojową lub wdrożyli rozwiązania innowacyjne – produktowe lub procesowe.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

piktogram wskaźnik

Stoisko wystawowe

Do kosztów projektu zaliczamy wydatki związane z wynajmem powierzchni wystawienniczej. To również koszty zaprojektowania, budowy i transportu stoiska czy wynajmu sprzętu niezbędnego do prezentacji oferty.

piktogram panel sterujący

Obsługa stoiska

Z jednej strony w tej kategorii mówimy o kosztach mediów czy nawet wydatkach na utylizację odpadów po zakończonych targach. Z drugiej strony – mogą to być wydatki na usługi tłumaczenia, jeśli wymaga tego prezentacja oferty.

piktogram prezentacja

Wyjazd na misję gospodarczą

Może pokryć koszty takiego wyjazdu, o ile jest on połączony z udziałem w targach. W trakcie misji musisz odbyć co najmniej 3 spotkania biznesowe z potencjalnymi kontrahentami czy przedstawicielami organizacji międzynarodowych.

piktogram walizka

Podróże pracowników na targi lub misję

Sfinansujesz koszty diet, noclegów, podróży, uzyskania niezbędnych wiz czy ubezpieczenia dla uczestników podróży na czas wyjazdu służbowego. W tym konkursie koszty są rozliczenia wg stawek jednostkowych w zależności od kraju, w którym odbywa się wydarzenie.

piktogram lista osiągnięć

Spoty reklamowe

Z dofinansowania możesz pokryć koszty produkcji i emisji spotów reklamowych czy filmów informacyjno-promocyjnych, których celem jest promocja marki i oferty przedsiębiorcy.

piktogram lista

Katalogi i broszury informacyjne

W ramach projektu uwzględnisz opracowanie katalogów i broszur informacyjnych, ale w formie elektronicznej. Dofinansowaniu nie podlegają koszty drukowanych materiałów promocyjnych czy produkcji gadżetów reklamowych – te częściową będziesz mógł pokryć w ramach kategorii kosztów pośrednich.

piktogram prezentacja

Promocja w Internecie

Ta kategoria obejmuje m.in. prowadzenie bloga, działania SEO i SEM czy reklamy internetowe, w tym w mediach społecznościowych.

pracownicy firmy Innovatree w biurze

Poziom dofinansowania w programie

Maksymalna intensywność wsparcia wynosi 50% kosztów kwalifikowanych projektu.

W obecnym naborze nie określono minimalnej oraz maksymalnej wartości projektu.

Na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono 155 mln zł.

 • Poziom dofinansowania

  50 %

Terminy składania wniosków

1

Promocja marki innowacyjnych MŚP

Nabór wniosków trwa od 16 października 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

2

Promocja marki innowacyjnych MŚP – nabór dedykowany wnioskom na EXPO 2025 w Japonii

Nabór wniosków trwa od 16 kwietnia do 21 maja 2024 r.

Q&A – Promocja marki innowacyjnych MŚP

Czy w ramach projektu mogę pojechać na dowolne targi?

Dofinansowanie na udział w targach w charakterze wystawcy możliwe jest wyłącznie w przypadku targów wymienionych na liście wspieranych imprez, podczas których zorganizowane zostanie stoisko narodowe. W projekcie musi być zawarty udział w przynajmniej 1 targach.

Jaki jest minimalny wymagany zakres przedmiotowy projektu?

Przedmiotem projektu musi być udział w co najmniej jednej imprezie targowej w charakterze wystawcy. Należy przy tym pamiętać, aby podczas wybranych przez Ciebie targów, zorganizowane było stoisko narodowe, a targi znalazły się na liście wspieranych w ramach naboru imprez.

Czy możliwa jest organizacja przyjazdowej misji gospodarczej, czyli zaproszenie obecnych/potencjalnych partnerów do siedziby firmy w Polsce?

Nie. Katalog możliwych do sfinansowania kosztów jest katalogiem zamkniętym i ogranicza się do następujących pozycji:

 • udział w imprezach targowych w charakterze wystawcy,
 • organizacja wyjazdowych misji gospodarczych przy okazji imprez targowych,
 • organizacja kampanii promocyjnych.

Jak rozumieć pojęcie kampania promocyjna?

Kampania promocyjna jest dość szerokim pojęciem obejmującym działania marketingowe odbywające się w elektronicznych mediach masowych. Celem kampanii jest dotarcie do wybranej grupy docelowej. Kampania promocyjna musi być związana z udziałem w wydarzeniach targowych, zarówno w roli wystawcy, jak i w roli organizatora misji gospodarczej.

Czy Wnioskodawca musi obecnie prowadzić działalność eksportową?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą starać się wyłącznie firmy, które prowadzą obecnie działalność eksportową. Przychody z tego tytułu muszą być osiągane przez co najmniej 2 lata poprzedzające rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a dodatkowo w ostatnim roku muszą one stanowić co najmniej 30% w całości przychodów ze sprzedaży.

Masz pytania? Porozmawiajmy o dofinansowaniu na wyjazd na targi w Twojej firmie!

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Jaka jest wysokość wsparcia?

Intensywność dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych projektu, niezależnie od rodzaju ponoszonych kosztów. Dofinansowanie udzielane jest zarówno w formie pomocy na udział w targach, jak i w formie pomocy de minimis. Forma pomocy nie ma jednak wpływu na intensywność dofinansowania.

Czy trzeba przedstawić oferty na organizację targów?

Na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie należy przeprowadzić rozeznanie rynku. W przypadku zabudowy stoiska targowego należy zebrać 3 oferty z rynku i powołać się na nie we wniosku o dofinansowanie. 

Powyższe wymaganie dotyczy oczywiście kosztów, dla których zebranie kilku ofert jest możliwe. Nie ma takiej konieczności np. w przypadku kosztów wynajmu powierzchni wystawienniczej, która wynika z cennika danego centrum targowego.

Czy można dofinansować materiały promocyjne na targi?

Materiały promocyjne takiej jak drukowane katalogi, ulotki, broszury informacyjne czy gadżety reklamowe nie wchodzą w zakres kosztów kwalifikowanych projektu. W ramach projektu naliczane są jednak tzw. koszty pośrednie w wysokości 7% pozostałych kosztów kwalifikowanych projektu i właśnie w ramach tej puli można sfinansować powyższe wydatki.

Czy koszty podróży, noclegów i diet pracowników są również objęte dofinansowaniem?

Tak, koszty osobowe związane z udziałem w targach i misjach gospodarczych są kosztami kwalifikowanymi w projekcie, a ich wysokość jest z góry określona w dokumentacji aplikacyjnej. 

Jednostkowy koszt za udział pracownika w targach czy misjach jest niezależny od długości trwania wydarzenia i wynosi:

 • dla Europy – 4 591,00 zł,
 • dla USA – 9 331,00 zł,
 • dla Świata (z wyłączeniem Polski) 7 274,00 zł.

Masz pytania? Porozmawiajmy o dofinansowaniu na wyjazd na targi w Twojej firmie!

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Jaki zespół powinienem zaangażować do pracy nad wnioskiem?

Pracujemy zarówno z firmami, w których większość informacji dostarcza nam 1-2 osoby, jak i z takimi, w których do skoordynowania jest wieloosobowy zespół. Ważne jest, aby wiedzieć kto podejmuje decyzje i czyje zdanie jest ostateczne. Niezależnie od tego ilu osobami dysponujesz, potrzebować będziemy od Ciebie wiedzy z zakresu:

 • rynku i konkurencji,
 • finansów,
 • zakupów.

Jaki zespół będzie pracował po stronie InnovaTree?

Do Twojego projektu przydzielimy konsultanta lub dwóch, odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji. Wspierać ich będzie analityk finansowy, a nad całością czuwać będzie lider zespołu. Co ważne, nasz zespół konsultantów to zawsze osoby z ponad 10-letnim doświadczeniem w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie i w tym zespole konsultujemy wszelkie sytuacje problemowe i bardziej skomplikowane zagadnienia.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej raz w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

Czy pomożecie nam ustalić harmonogram i zakres prac projektowych?

Podział zadań jest prosty – Twój zespół wie, na jakie targi chce pojechać oraz jak zaistnieć na rynkach zagranicznych. My z kolei wiemy, jak to poukładać, aby udowodnić spójność, wykonalność i logikę projektu. Dyskutujemy, sugerujemy i modyfikujemy Twoje plany tak, aby maksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania. Mamy w tym duże doświadczenie i lubimy ten etap prac.

W jaki sposób będę przekazywał wam dane?

Przygotowaliśmy formularze do pracy on-line. Za ich pomocą przekażesz nam informacje, a my będziemy opracowywać ostateczne treści, dopytując o szczegóły i sugerując rozwiązania tak, aby efekt był jak najlepszy. Jeśli posiadasz jakiekolwiek już gotowe materiały – zweryfikujemy je i wykorzystamy zawarte z nich informacje.

Czy prognozy finansowe przygotowuje nasz dział finansowy, czy InnovaTree?

Przy każdym projekcie wymagającym analizy finansowej, pracuje analityk finansowy, który przygotuje prognozy w oparciu o sprawozdania finansowe Twojej firmy i plany sprzedażowe dotyczące nowego produktu, usługi lub procesu.

Kto prowadzi bezpłatną konsultację?

Naszą współpracę rozpoczynamy od 15-minutowej bezpłatnej konsultacji, w trakcie której weryfikujemy podstawowe kryteria w programie. Następnym krokiem jest spotkanie analityczne z naszym managerem Tomaszem Gapskim, który posiada 15-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań dla firm. Sam pozyskał już 14 dofinansowań z programu Go To Brand. Przetestuj jego wiedzę bez żadnych zobowiązań i ryzyka. Wystarczy, że klikniesz w ten link.

Co się stanie, jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania?

Jeżeli wniosek nie przejdzie oceny formalnej, to oddamy Tobie pieniądze za przygotowanie wniosku. Natomiast jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania, to  bezpłatnie ponownie złożymy wniosek w tym samym lub podobnym konkursie, lub złożymy protest.

Masz pytania? Porozmawiajmy o dofinansowaniu na wyjazd na targi w Twojej firmie!

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Pozyskamy dofinansowanie dla Twojej firmy z programu Promocja marki innowacyjnych MŚP

Sprawdź, w jaki sposób pozyskaliśmy 1,2 mld PLN dla naszych klientów.

Dowiedz się, jak dofinansowanie w wysokości 3 mln zł umożliwi firmie Bakalland stworzenie nowych produktów z wykorzystaniem białek roślinnych i innowacyjnych metod produkcji.

Lider branży ceramiki łazienkowej Roca dzięki środkom z Funduszy Europejskich zrewolucjonizuje proces produkcji oraz znacząco ulepszy swoje produkty końcowe.

Dzięki otrzymanej dotacji firma Morele.net ma szansę na opracowanie innowacyjnego robota przemysłowego, który pozwoli na zautomatyzowanie pracy magazynu.

Zobacz, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego.

Przeczytaj, jak towarzyszyliśmy naszemu klientowi podczas pracy nad innowacyjnym projektem, oraz dzieliliśmy się naszą wiedzą w zakresie dotacji i badań patentowych.

Dzięki dofinansowaniu MLB Biotrade wprowadzi przełomową technologię na rynek spożywczy i liofilizatów oraz zwiększy swoją efektywność produkcyjną.

W przeciągu 4 tygodni udało nam się stworzyć projekt, który otrzymał 4-milionową dotacje na badania z dziedziny cyberbezpieczeństwa.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Nasz cel to pozyskanie dotacji dla Twojej firmy w programie Promocja marki innowacyjnych MŚP.

84

Pozyskaliśmy 84 dotacje na projekty dotyczące internacjonalizacji firm.

126

Obsługujemy 126 firm rocznie.

84

84% klientów powraca.

O nas

Czym się zajmujemy?
Zajmujemy się pozyskiwaniem oraz rozliczaniem dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE oraz internacjonalizację. Oznacza to, że nie współpracujemy z firmami, które chcą dopiero założyć działalność gospodarczą lub pozyskać dofinansowanie na tzw. projekty miękkie jak np. szkolenia.

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego, oraz IT. Opiekujemy się całym procesem obsługi dofinansowania – od bezpłatnej analizy potencjału Twojego projektu pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania przez przygotowanie wniosku, panel ekspertów, podpisanie umowy o dofinansowanie, a na rozliczaniu dotacji kończąc.

Jak działamy?
Nie pomagamy wszystkim firmom. Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy, bo dla nas liczy się jakość, a nie ilość napisanych wniosków. Chcemy, aby Twój i nasz wysiłek zakończył się sukcesem!

Nasi eksperci sprawdzą wniosek o dofinansowanie

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Mamy na to proces

Uważamy, że genialni ludzie pracujący według właściwych procesów są w stanie osiągać najlepsze rezultaty. Dlatego nad każdym wnioskiem o dofinansowanie pracuje 5-osobowy zespół, gdzie standardem w branży jest zespół jedno lub dwuosobowy. Dzięki temu masz pewność, że nie tylko uda się pozyskać dofinansowania, ale także z powodzeniem zrealizować Twój projekt i rozliczyć każdą złotówkę zaplanowaną w budżecie.

Dotacyjna mapa rozwoju Twojej firmy

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie zawsze przygotowujemy dla naszych Klientów dotacyjną mapę rozwoju firmy. Chcemy poznać kolejne potrzeby Twojej firmy oraz plany jej rozwoju. Na tej podstawie stworzymy długofalowy (3-5 letni) plan rozwoju firmy w oparciu o dofinansowania unijne. Pozwoli to na: 

 • odejście od modelu działań typu ad hoc (każdy projekt będzie zaplanowany i przemyślany),
 • lepsze przygotowanie firmy do pozyskiwania kolejnych dofinansowań, 
 • zwiększenie skuteczności wniosków dotacyjnych, ponieważ uzyskana zostanie spójność strategii przedsiębiorstwa z przedsięwzięciami badawczo-rozwojowymi.
Doradcy Innovatree pracujący w biurzeSzymon Talbierz i Natalia Kujawska Partnerzy Zarządzający Innovatreepracownicy firmy Innovatree w biurze

Nasz punkt widzenia

| Wideo

Dotacje dla firm – luty 2024

Z jakich dotacji mogą skorzystać firmy w najbliższym czasie? Sprawdź, które z działań w Twojej firmie mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu.
Więcej

| Wideo

Dotacje dla firm – luty 2024

Z jakich dotacji mogą skorzystać firmy w najbliższym czasie? Sprawdź, które z działań w Twojej firmie mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu.
Więcej

Poznajmy się

Poznaj ludzi stojących za InnovaTree. Nasz kreatywny zespół doradców.
Mężczyzna w okularach z brązowymi włosami ubrany w szarą marynarkę, czarne spodnie i białą koszulę

Dr inż. Szymon Talbierz

Customer Success Manager | Partner

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi blond włosami, ubrana w ciemnoróżową koszulę

Dr inż. Natalia Kujawska

Partner

Biografia
Mężczyzna z krótkimi blond włosami i brodą, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę, dłonie trzyma złożone przed sobą

Karol Griech

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi brązowymi włosami, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę z rękoma skrzyżowanymi na klatce piersiowej

Tomasz Gapski

Customer Success Manager

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z okularami i krótkimi blond włosami nosząca koszulę w czerwone kwiaty

Anna Różańska

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi kasztanowymi włosami i brodą. Ubrany w czarną koszulę i spodnie oraz szarą marynarkę. Dłonie trzyma w kieszeniach

Łukasz Lis

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Kobieta z krótkimi ciemnobrązowymi włosami ubrana w jasny kremowy sweter i czarną spódnicę z rękami na biodrach

Ewa Ropela

Specjalistka ds. rozliczania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi ciemnobrązowymi włosami i brodą, ubrany w granatową marynarkę, niebieską koszulę i czarne spodnie. Dłonie trzyma w kieszeniach

Michał Wichert

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi jasnobrązowymi włosami, ubrana w czarne spodnie, białą koszulę i granatową marynarkę

Joanna Skrzeczkowska

Rzecznik Patentowy

Biografia
Mężczyzna w szarym garniturze i białej koszuli z rękami na marynarce

Krzysztof Matczyński

Project Manager

Kobieta ze średniej długości brązowymi włosami, ubrana w biało-niebieską koszulkę i granatową marynarkę, i tego samego koloru spodnie, dłonie trzyma na marynarce

Hanna Kucik

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia

Zadaj nam dowolne pytanie

*O dofinansowania oczywiście. Nasze bezpłatne konsultacje oferujemy firmom różnej wielkości, w tym małym, średnim i dużym, które zatrudniają co najmniej 5 pracowników. To w tych przedsiębiorstwach nasze doświadczenie sprawdza się najlepiej. Wypróbuj nas i naszą wiedzę bez konieczności podejmowania zobowiązań czy ryzyka.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby umożliwić użytkownikom jak najbardziej komfortowe korzystanie z naszej witryny. Używamy plików cookies także po to, aby wyświetlać treści reklamowe najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.