INNOVATREE
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
INNOVATREE
INNOVATREE
Biblioteka dotacji
Doradcy Innovatree pracujący w biurze

Dzień dobry,

szukasz dofinansowania na rozwój Twojej firmy?

Pojawiły się dotacje dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego.

Pozyskaj dofinansowanie na zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz efektywności energetycznej, bądź też wdrożenia w zakresie Przemysłu 4.0.

piktogram portfel

Pozyskaliśmy 94 dotacje na projekty B+R i inwestycyjne.

piktogram walizka na dokumenty

Obsługujemy 126 firm rocznie.

piktogram tarcza

84% klientów powraca.

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 — FELD.09.01 Gospodarka w transformacji — Wsparcie inwestycji w MŚP

Program „Gospodarka w transformacji” to działanie wspierające różne obszary aktywności gospodarczej przedsiębiorstw. Przedmiotowy nabór pozwala uzyskać dofinansowanie na 3 różne typy projektów:

 • wsparcie inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne,
 • wdrożenie rozwiązań w zakresie przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach,
 • wdrożenie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

Projekty, które ubiegają się o dofinansowania, a następnie będą realizowane z jego wsparciem, muszą zostać zakończone do czerwca 2026 r. Alokacja środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 80 mln zł.

Środki dotacyjne przeznaczone są dla projektów realizowanych na obszarze objętym procesem sprawiedliwej transformacji województwa łódzkiego, do którego zalicza się 35 gmin. Preferowane będą projekty gotowe do realizacji, zakładające współpracę międzynarodową oraz uwzględniające tzw. „zielone zamówienia”

Premiowane będą także projekty wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje województwa łódzkiego. Więcej o specjalizacjach dowiesz się TUTAJ.

Na terenie województwa łódzkiego jest też dostępne dofinansowanie na wdrożenie innowacji i wyników prac B+R. Dowiedz się więcej

pracownicy firmy Innovatree w biurze

Kto może otrzymać dotację?

W zależności od poszczególnych typów projektów Wnioskodawcami w ramach naboru mogą być:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa  – w zakresie wsparcia inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne
 • mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa – w zakresie wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0
 • mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa – w zakresie wdrożenia rozwiązań dotyczących efektywności energetycznej

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

piktogram prezentacja

Inwestycje zwiększające zdolności produkcyjne MŚP

Przykładami takich działań jest zakup lub rozbudowa linii produkcyjnej lub maszyn o wyższej wydajności. W tym celu można wdrożyć również automatyzację poprzez wprowadzenie robotów czy też zmodernizować oprogramowanie wspierające produkcję.

piktogram zębatki

Rozwiązania z Przemysłu 4.0

W ramach tej kategorii działań przedsiębiorcy mają możliwość realizacji projektów polegających na automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji, zwiększeniu wykorzystania systemów procesowych, czy też na przestawieniu firmy na cyfrowy łańcuch dostaw. Elementami tego typu przedsięwzięć mogą być także rozwiązania z obszaru cyberbezpieczeństwa, czy sztucznej inteligencji.

piktogram monety

Rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej

Dotacja pozwala na realizację takich działań, jak np.: termomodernizacja budynków przedsiębiorstwa, wymiana źródła ciepła, czy też zastosowanie odnawialnego źródła energii, np. paneli fotowoltaicznych. Można również wdrożyć system zarządzania energią, który umożliwi monitorowanie i optymalizację zużycia energii.

Realizacja przedsięwzięć powinna zostać poprzedzona audytem energetycznym, a minimalny próg oszczędności energii wygenerowanych przez projekt wynosi 30%.

pracownicy innovatree obserwujący roślinę

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom wsparcia uzależniony jest od typu realizowanego projektu.

W przypadku przedsięwzięć zapewniających poprawę efektywności energetycznej wynosi on aż 70% kosztów kwalifikowanych projektu.

W przypadku projektów realizowanych w obszarach Przemysłu 4.0 oraz zwiększenia mocy produkcyjnych MŚP wydatki finansowane są w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, której maksymalna intensywność wynosi:

 • 60% dla przedsiębiorstw mikro i małych,
 • 50% dla przedsiębiorstw średnich,
 • 40% dla dużych.
 • Maksymalny poziom wsparcia

  70 %

Terminy składania wniosków

1

Łódzkie – FELD.09.01 Gospodarka w transformacji

Nabór wniosków od 13 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Q&A – Dotacje dla województwa łódzkiego

W jakiej formie udzielane jest dofinansowanie w ramach naboru?

Dofinansowanie w ramach naboru udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej.

Czy Wnioskodawcą mogą być przedsiębiorstwa small mid cap?

Wnioskodawcą w ramach naboru mogą być zarówno przedsiębiorstwa z sektora MŚP, jak i przedsiębiorstwa duże. Podmioty posiadające status small mid cap stanowią podgrupę dużych przedsiębiorstw, dlatego też również takie podmioty mogą być Wnioskodawcą w ramach naboru. Należy jednak zwrócić uwagę na typ realizowanego projektu, bowiem w zakres „Wsparcie inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne” dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw mikro, małych i średnich.

Ile wynosi okres trwałości projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy?

Obowiązującym okresem trwałości dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, czyli także dla przedsiębiorstw średnich jest okres 3 lat. W przypadku przedsiębiorstw dużych okres ten jest dłuższy i wynosi 5 lat.

Czym jest Przemysł 4.0?

Przemysł 4.0 to termin odnoszący się do szeroko rozumianej robotyzacji, automatyzacji i cyfryzacji działalności przedsiębiorstw. Koncepcja obejmuje w szczególności poniższe obszary:

 • Big Data oraz działania związane z analizą danych,
 • roboty przemysłowe,
 • przemysłowy Internet Rzeczy,
 • integracja IT/OT i tworzenie systemów cyberfizycznych (CPS),
 • cyberbezpieczeństwo,
 • chmura obliczeniowa,
 • wirtualna i rozszerzona rzeczywistość,
 • sztuczna inteligencja,
 • blockchain,
 • druk addytywny (druk 3D),
 • łączność w technologii 5G,
 • BIM (Building Information Modelling),
 • technologie kwantowe (Quantum Computing),
 • mikroelektronika.

Na terenie, których gmin możliwe jest pozyskanie wsparcia?

Wsparcie udzielane jest wyłącznie na projekty realizowane na obszarze objętym procesem sprawiedliwej transformacji.

Na terenie województwa łódzkiego są to następujące gminy: m. Bełchatów, gmina Bełchatów, gmina Drużbice, gmina Kleszczów, gmina Kluki, gmina Rusiec, gmina Szczerców, gmina Zelów, gmina Działoszyn, gmina Kiełczygłów, gmina Nowa Brzeźnica, gmina Pajęczno, gmina Rząśnia, gmina Siemkowice, gmina Strzelce Wielkie, gmina Sulmierzyce, gmina Gorzkowice, gmina Rozprza, gmina Wola Krzysztoporska, gmina Złoczew, gmina Dobryszyce, gmina Gomunice, gmina Kamieńsk, gmina Lgota Wielka, gmina Ładzice, m. Radomsko, gmina Radomsko, gmina Czarnożyły, gmina Konopnica, gmina Osjaków, gmina Ostrówek, gmina Wieluń, gmina Wierzchlas, gmina Widawa, m. Piotrków Trybunalski.

Czy premiowane są projekty zakładające realizację działań prośrodowiskowych?

Tak, w ramach oceny projektów preferowane będą projekty, które zakładają wdrożenie do działalności rozwiązań prośrodowiskowych, takich jak:

 • adaptacja do zmian klimatu (np. zachowanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew, rozszczelnienie i zwiększanie chłonności nawierzchni, zielone dachy, ściany),
 • ochrona przyrody (np. zachowanie ekosystemów, siedlisk przyrodniczych, populacji gatunków),
 • efektywność energetyczna, OZE (np. używanie energii ze źródeł odnawialnych, termomodernizacja),
 • gospodarka o obiegu zamkniętym (np. ponowne wykorzystanie produktów i materiałów).

Co to są „zielone zamówienia”?

„Zielone zamówienia” to strategia lub polityka zakupowa, która ma na celu promowanie i preferowanie produktów oraz usług o minimalnym wpływie na środowisko naturalne. Oznacza to zakup usług i produktów, które mają mniejsze oddziaływanie na środowisku.

Masz pytania? Porozmawiajmy o dofinansowaniu w Twojej firmie!

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Jaki zespół powinienem zaangażować do pracy nad wnioskiem?

Pracujemy zarówno z firmami, w których większość informacji dostarcza nam 1-2 osoby, jak i z takimi, w których do skoordynowania jest wieloosobowy zespół. Ważne jest, aby wiedzieć kto podejmuje decyzje i czyje zdanie jest ostateczne. Niezależnie od tego ilu osobami dysponujesz, potrzebować będziemy od Ciebie wiedzy z zakresu:

 • rynku i konkurencji,
 • finansów,
 • zakupów.

Jaki zespół będzie pracował po stronie InnovaTree?

Do Twojego projektu przydzielimy konsultanta lub dwóch, odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji. Wspierać ich będzie analityk finansowy, a nad całością czuwać będzie lider zespołu. Co ważne, nasz zespół konsultantów to zawsze osoby z ponad 10-letnim doświadczeniem w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie i w tym zespole konsultujemy wszelkie sytuacje problemowe i bardziej skomplikowane zagadnienia.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej raz w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

Czy pomożecie nam ustalić harmonogram i zakres prac projektowych?

Podział zadań jest prosty – Twój zespół wie, jaki zakres prac chce zrealizować czy jakie potrzeby zaspokoić z pomocą dofinansowania. My z kolei wiemy, jak to poukładać, aby udowodnić spójność, wykonalność i logikę projektu. Dyskutujemy, sugerujemy i modyfikujemy Twoje plany tak, aby maksymalizować szanse na uzyskanie dotacji. Mamy w tym duże doświadczenie i lubimy ten etap prac.

W jaki sposób będę przekazywał wam dane?

Przygotowaliśmy formularze do pracy on-line. Za ich pomocą przekażesz nam informacje, a my będziemy opracowywać ostateczne treści, dopytując o szczegóły i sugerując rozwiązania tak, aby efekt był jak najlepszy. Jeśli posiadasz jakiekolwiek już gotowe materiały – zweryfikujemy je i wykorzystamy zawarte z nich informacje.

Czy prognozy finansowe przygotowuje nasz dział finansowy, czy InnovaTree?

Przy każdym projekcie wymagającym analizy finansowej, pracuje analityk finansowy, który przygotuje prognozy w oparciu o sprawozdania finansowe Twojej firmy i plany sprzedażowe dotyczące nowego produktu, usługi lub procesu.

Kto prowadzi bezpłatną konsultację?

Naszą współpracę rozpoczynamy od 15-minutowej bezpłatnej konsultacji, w trakcie której weryfikujemy podstawowe kryteria w programie. Następnym krokiem jest spotkanie analityczne z naszym managerem Tomaszem Gapskim, który posiada 15-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań dla firm. Przetestuj jego wiedzę bez żadnych zobowiązań i ryzyka. Wystarczy, że klikniesz w ten link.

Co się stanie, jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania?

Jeżeli wniosek nie przejdzie oceny formalnej, to oddamy Tobie pieniądze za przygotowanie wniosku. Natomiast jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania, to  bezpłatnie ponownie złożymy wniosek w tym samym lub podobnym konkursie, lub złożymy protest.

Masz pytania? Porozmawiajmy o dofinansowaniu w Twojej firmie!

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Pozyskamy dofinansowanie dla Twojej firmy

Sprawdź, w jaki sposób pozyskaliśmy 1,2 mld PLN dla naszych klientów.

Dowiedz się, jak dofinansowanie w wysokości 3 mln zł umożliwi firmie Bakalland stworzenie nowych produktów z wykorzystaniem białek roślinnych i innowacyjnych metod produkcji.

Lider branży ceramiki łazienkowej Roca dzięki środkom z Funduszy Europejskich zrewolucjonizuje proces produkcji oraz znacząco ulepszy swoje produkty końcowe.

Dzięki otrzymanej dotacji firma Morele.net ma szansę na opracowanie innowacyjnego robota przemysłowego, który pozwoli na zautomatyzowanie pracy magazynu.

Zobacz, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego.

Przeczytaj, jak towarzyszyliśmy naszemu klientowi podczas pracy nad innowacyjnym projektem, oraz dzieliliśmy się naszą wiedzą w zakresie dotacji i badań patentowych.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Nasz cel to pozyskanie dotacji dla Twojej firmy w programie Gospodarka w transformacji dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego.

94

Pozyskaliśmy 94 dotacje na projekty B+R i inwestycyjne.

126

Obsługujemy 126 firm rocznie.

84

84% klientów powraca.

O nas

Czym się zajmujemy?

Zajmujemy się pozyskiwaniem oraz rozliczaniem dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE oraz internacjonalizację. Oznacza to, że nie współpracujemy z firmami, które chcą dopiero założyć działalność gospodarczą lub pozyskać dofinansowanie na tzw. projekty miękkie jak np. szkolenia.

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego, oraz IT. Opiekujemy się całym procesem obsługi dofinansowania – od bezpłatnej analizy potencjału Twojego projektu pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania przez przygotowanie wniosku, panel ekspertów, podpisanie umowy o dofinansowanie, a na rozliczaniu dotacji kończąc.

Jak działamy?

Nie pomagamy wszystkim firmom. Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy, bo dla nas liczy się jakość, a nie ilość napisanych wniosków. Chcemy, aby Twój i nasz wysiłek zakończył się sukcesem!

Nasi eksperci sprawdzą wniosek o dofinansowanie

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Mamy na to proces

Uważamy, że genialni ludzie pracujący według właściwych procesów są w stanie osiągać najlepsze rezultaty. Dlatego nad każdym wnioskiem o dofinansowanie pracuje 5-osobowy zespół, gdzie standardem w branży jest zespół jedno lub dwuosobowy. Dzięki temu masz pewność, że nie tylko uda się pozyskać dofinansowania, ale także z powodzeniem zrealizować Twój projekt i rozliczyć każdą złotówkę zaplanowaną w budżecie.

Dotacyjna mapa rozwoju Twojej firmy

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie zawsze przygotowujemy dla naszych Klientów dotacyjną mapę rozwoju firmy. Chcemy poznać kolejne potrzeby Twojej firmy oraz plany jej rozwoju. Na tej podstawie stworzymy długofalowy (3-5 letni) plan rozwoju firmy w oparciu o dofinansowania unijne. Pozwoli to na: 

 • odejście od modelu działań typu ad hoc (każdy projekt będzie zaplanowany i przemyślany),
 • lepsze przygotowanie firmy do pozyskiwania kolejnych dofinansowań, 
 • zwiększenie skuteczności wniosków dotacyjnych, ponieważ uzyskana zostanie spójność strategii przedsiębiorstwa z przedsięwzięciami badawczo-rozwojowymi.
Natalia Kujawska i Paweł Sieczkowski Partnerzy Zarządu Innovatreepracownicy innovatree w laboratorium nowych technologiipracownicy firmy Innovatree w biurze

| Wideo

Dotacje dla firm – luty 2024

Z jakich dotacji mogą skorzystać firmy w najbliższym czasie? Sprawdź, które z działań w Twojej firmie mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu.
Więcej

| Wideo

Dotacje dla firm – luty 2024

Z jakich dotacji mogą skorzystać firmy w najbliższym czasie? Sprawdź, które z działań w Twojej firmie mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu.
Więcej

Poznajmy się

Poznaj ludzi stojących za InnovaTree. Nasz kreatywny zespół doradców.
Mężczyzna w okularach z brązowymi włosami ubrany w szarą marynarkę, czarne spodnie i białą koszulę

Dr inż. Szymon Talbierz

Customer Success Manager | Partner

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi blond włosami, ubrana w ciemnoróżową koszulę

Dr inż. Natalia Kujawska

Partner

Biografia
Mężczyzna z krótkimi blond włosami i brodą, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę, dłonie trzyma złożone przed sobą

Karol Griech

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi brązowymi włosami, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę z rękoma skrzyżowanymi na klatce piersiowej

Tomasz Gapski

Customer Success Manager

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z okularami i krótkimi blond włosami nosząca koszulę w czerwone kwiaty

Anna Różańska

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi kasztanowymi włosami i brodą. Ubrany w czarną koszulę i spodnie oraz szarą marynarkę. Dłonie trzyma w kieszeniach

Łukasz Lis

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Kobieta z krótkimi ciemnobrązowymi włosami ubrana w jasny kremowy sweter i czarną spódnicę z rękami na biodrach

Ewa Ropela

Specjalistka ds. rozliczania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi ciemnobrązowymi włosami i brodą, ubrany w granatową marynarkę, niebieską koszulę i czarne spodnie. Dłonie trzyma w kieszeniach

Michał Wichert

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi jasnobrązowymi włosami, ubrana w czarne spodnie, białą koszulę i granatową marynarkę

Joanna Skrzeczkowska

Rzecznik Patentowy

Biografia
Mężczyzna w szarym garniturze i białej koszuli z rękami na marynarce

Krzysztof Matczyński

Project Manager

Kobieta ze średniej długości brązowymi włosami, ubrana w biało-niebieską koszulkę i granatową marynarkę, i tego samego koloru spodnie, dłonie trzyma na marynarce

Hanna Kucik

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia

Zadaj nam dowolne pytanie

*O dofinansowania oczywiście. Nasze bezpłatne konsultacje oferujemy firmom różnej wielkości, w tym małym, średnim i dużym, które zatrudniają co najmniej 5 pracowników. To w tych przedsiębiorstwach nasze doświadczenie sprawdza się najlepiej. Wypróbuj nas i naszą wiedzę bez konieczności podejmowania zobowiązań czy ryzyka.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby umożliwić użytkownikom jak najbardziej komfortowe korzystanie z naszej witryny. Używamy plików cookies także po to, aby wyświetlać treści reklamowe najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.