INNOVATREE
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
INNOVATREE
INNOVATREE
Biblioteka dotacji
Natalia Kujawska i Paweł Sieczkowski Partnerzy Zarządu Innovatree

Dzień dobry.

Chciałbyś pozyskać dofinansowanie?

Pojawiły się dotacje dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego.

piktogram portfel

Pozyskaliśmy 82 dotacje badawczo-rozwojowe.

piktogram walizka na dokumenty

Obsługujemy 126 firm rocznie.

piktogram tarcza

84% klientów powraca.

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 — FELD.01.02 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Działanie FELD.01.02. to dofinansowanie przeznaczone dla przedsiębiorstw MŚP i dużych z województwa łódzkiego, które:

 • zamierzają opracować i wdrożyć na rynek nowe lub istotnie ulepszone produkty bądź procesy produkcyjne 
 • planują zakupić usługi badawcze dotyczące rozwoju produktu lub technologii przedsiębiorstwa
 • chciałyby dokonać rozwoju infrastruktury badawczej
 • zamierzają podnieść kompetencje swoich pracowników

Otrzymane wsparcie możesz przeznaczyć na pokrycie takich kosztów, jak np.: wynagrodzenia, usługi badawcze, opracowanie linii pilotażowych i prototypów, a także zakup materiałów i surowców. Program umożliwia również sfinansowanie inwestycji w aparaturę, sprzęt i technologie, które będą niezbędne w Twojej firmie do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług.

Przygotowując wniosek, trzeba mieć na uwadze, że produkt, usługa czy proces, który zamierzasz opracować, powinien być innowacją co najmniej na skalę krajową. Ponadto projekt powinien wpisywać się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje– jest to szczególnie ważne w przypadku firm dużych. Do obszarów, na którye kładziony jest szczególny akcent w województwie łódzkim, należą takie tematy jak:

 • Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody (w tym wzornictwo)
 • Zaawansowane Materiały Budowlane
 • Medycyna, Farmacja, Kosmetyki
 • Energetyka (w tym Odnawialne Źródła Energii)
 • Innowacyjne Rolnictwo i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze
 • Informatyka i Telekomunikacja

Pula środków na ten konkurs wynosi 49,5 mln zł, a maksymalny poziom dofinansowania może wynieść 85% wydatków.

Doradcy Innovatree pracujący w biurze

Kto może otrzymać dotację?

Dotację mogą otrzymać przedsiębiorstwa:

 • przedsiębiorstwa o statusie MŚP lub dużego
 • posiadające zarejestrowaną siedzibę na terenie woj. łódzkiego (zamierzające prowadzić projekt na obszarze tego województwa)
 • konsorcja naukowo-przemysłowe, w którym liderem jest przedsiębiorstwo

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

piktogram kalkulator

Opracowanie prototypów

Prototypem może być fizyczne urządzenie lub technologia. Do tej kategorii możemy zatem zaliczyć wszystkie podzespoły, które finalnie utworzą pożądany prototyp lub np. moduły wchodzące w skład linii pilotażowej, które potwierdzą, że opracowany proces funkcjonuje zgodnie z założeniami.

Zakup usługi badawczej

Kosztem, który może zostać sfinansowany w ramach projektu, jest zakup usługi badawczej, która bezpośrednio dotyczy rozwoju produktu lub technologii przedsiębiorstwa, a następnie jego wdrożenia.

piktogram menzurka

Infrastruktura badawczo-rozwojowa

Kosztem projektu może być budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury badawczo-rozwojowej, czyli wszystkich urządzeń, pomieszczeń, baz, sieci komunikacyjnych, centrów obliczeniowych, które służą do opracowania innowacyjnych produktów/procesów/usług.

piktogram lista

Usługi

Ścieżka badawcza wymaga często zaangażowania innych podmiotów, które dzięki posiadanej kadrze, laboratorium, czy innej infrastrukturze mogą przeprowadzić za ciebie pewien wycinek prac. Koszty takich usług zostaną zaliczone do kosztów projektu.

piktogram tablica

Materiały i surowce

Prace badawczo-rozwojowe wymagają często zużycia dużej ilości surowców i materiałów, np. do wytworzenia testowych partii produktów, sfinansujesz je w ramach projektu.

piktogram lupa

Opracowanie linii pilotażowych

Do kosztów zaliczymy wszystkie komponenty, materiały, podzespoły urządzeń, które będą służyły opracowaniu linii technologicznej do wytwarzania danego produktu lub prowadzenia procesu w innowacyjnej technologii.

piktogram monety

Wynagrodzenia

Prace badawczo-rozwojowe wymagają zaangażowania kadry, która będzie te prace wykonywać. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie będą stanowić koszty projektu.

piktogram żarówka

Szkolenia dla pracowników

Kosztem projektu mogą być szkolenia kadr dotyczące prowadzonych prac badawczych, transformacji gospodarki w kierunku przemysłu 4.0, transferu technologii, zarządzania innowacjami, komercjalizacji wyników prac B+R, ochrony własności przemysłowej, cyfryzacji i inne.

pracownicy innovatree w laboratorium nowych technologii

Poziom dofinansowania w FELD.01.02

Poziom dofinansowania do projektów może wynieść max. 85% wydatków.

 • Stopień wsparcia finansowego max.

  85 %

Terminy składania wniosków

1

Nabór wniosków od 19 lutego 2024 r. do 5 kwietnia 2024 r.

Q&A

Jaki podmiot powinien być liderem konsorcjum?

Liderem konsorcjum powinno być zawsze przedsiębiorstwo.

Czy istnieją ograniczenia w stosunku do projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa?

W dokumentacji konkursowej wskazano, iż wsparcie w zakresie projektów badawczo-rozwojowych jest skoncentrowane głównie na MŚP. Firmy duże również mogą ubiegać się o dotację, przy czym ich wnioski muszą wpisywać się w obszary regionalnych inteligentnych specjalizacji. Premiowane będą głównie projekty z zakresu innowacji środowiskowych oraz wspierających transformację energetyczną województwa, które charakteryzują się wysoką wartością dodaną dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Czy przedsiębiorstwo MŚP powinno realizować projekt, którego tematyka dotyczy Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji dla Województwa Łódzkiego?

Nie ma takiej konieczności. Dokumentacja wskazuje, iż wsparcie otrzymają przedsiębiorstwa MŚP, które będą realizować projekty nie tylko w obszarze regionalnych inteligentnych specjalizacji, ale również „[…] (obszarów)nowych, wyłonionych w ramach wspieranego procesu przedsiębiorczego odkrywania”.

Czy możliwe jest sfinansowanie w ramach projektu działań, które dotyczą wyłącznie budowy infrastruktury B+R?

Działanie składa się z dwóch niezależnych komponentów: prac B+R oraz infrastruktury B+R. Zatem możliwe jest, aby projekt Twojej firmy dotyczył tylko tworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego.

Warunkiem jest przedstawienie agendy badawczej, czyli dokumentu opisującego plan badań, jakie chcemy w przyszłości przeprowadzić na nowo zakupionym sprzęcie. 

Czy możliwe jest sfinansowanie jedynie działań związanych z wdrożeniem lub też podnoszeniem kompetencji pracowników, pomijając część badawczo-rozwojową?

Niestety nie ma takiej możliwości. Koszty wdrożenia na rynek danego produktu/procesu/usługi, jak i podnoszenie kompetencji pracowników, może być sfinansowane jedynie jako  element całościowego projektu badawczo-rozwojowego.

Czy w ramach projektu mogę dokonać zakupu usługi badawczej i na podstawie uzyskanych dzięki niej wyników, dokonać sfinansowania działań wdrożeniowych?

Niestety nie ma takiej możliwości. Jak precyzuje dokumentacja konkursowa: „Zakup wyników prac B+R jest możliwy tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia prac rozwojowych, uzupełniających lub dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa”. Oznacza to, że po zakupie wyników prac B+R należy jeszcze dokonać dodatkowych prac rozwojowych, a dopiero po ich zakończeniu możliwe będzie sfinansowanie prac wdrożeniowych.

Masz dodatkowe pytanie?

Podczas bezpłatnej konsultacji możemy odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące pozyskiwania dotacji.

POROZMAWIAJMY

Jaki zespół powinienem zaangażować do pracy nad wnioskiem?

Pracujemy zarówno z firmami, w których większość informacji dostarcza nam 1-2 osoby, jak i z takimi, w których do skoordynowania jest wieloosobowy zespół. Ważne jest, aby wiedzieć kto podejmuje decyzje i czyje zdanie jest ostateczne. Niezależnie od tego ilu osobami dysponujesz, potrzebować będziemy od Ciebie wiedzy z zakresu:

 • rynku i konkurencji,
 • finansów,
 • zakupów.

Jaki zespół będzie pracował po stronie InnovaTree?

Do Twojego projektu przydzielimy konsultanta lub dwóch, odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji. Wspierać ich będzie analityk finansowy, a nad całością czuwać będzie lider zespołu. Co ważne, nasz zespół konsultantów to zawsze osoby z ponad 10-letnim doświadczeniem w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie i w tym zespole konsultujemy wszelkie sytuacje problemowe i bardziej skomplikowane zagadnienia.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej raz w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

Czy pomożecie nam ustalić harmonogram i zakres prac projektowych?

Podział zadań jest prosty – Twój zespół wie, czego potrzebuje i na co chce przeznaczyć otrzymane wsparcie finansowe. My z kolei wiemy, jak to poukładać, aby udowodnić spójność, wykonalność i logikę projektu. Dyskutujemy, sugerujemy i modyfikujemy Twoje plany tak, aby maksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania. Mamy w tym duże doświadczenie i lubimy ten etap prac.

W jaki sposób będę przekazywał wam dane?

Przygotowaliśmy formularze do pracy on-line. Za ich pomocą przekażesz nam informacje, a my będziemy opracowywać ostateczne treści, dopytując o szczegóły i sugerując rozwiązania tak, aby efekt był jak najlepszy. Jeśli posiadasz jakiekolwiek już gotowe materiały – zweryfikujemy je i wykorzystamy zawarte z nich informacje.

Czy prognozy finansowe przygotowuje nasz dział finansowy, czy InnovaTree?

Przy każdym projekcie wymagającym analizy finansowej, pracuje analityk finansowy, który przygotuje prognozy w oparciu o sprawozdania finansowe Twojej firmy i plany sprzedażowe dotyczące nowego produktu, usługi lub procesu.

Kto prowadzi bezpłatną konsultację?

Naszą współpracę rozpoczynamy od 15-minutowej bezpłatnej konsultacji, w trakcie której weryfikujemy podstawowe kryteria w programie. Następnym krokiem jest spotkanie analityczne z naszym managerem Tomaszem Gapskim, który posiada 15-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań dla firm. Przetestuj jego wiedzę bez żadnych zobowiązań i ryzyka. Wystarczy, że klikniesz w ten link.

Co się stanie, jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania?

Jeżeli wniosek nie przejdzie oceny formalnej, to oddamy Tobie pieniądze za przygotowanie wniosku. Natomiast jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania, to  bezpłatnie ponownie złożymy wniosek w tym samym lub podobnym konkursie, lub złożymy protest.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

Praca nad wnioskiem to wysiłek zarówno po stronie Twojej firmy, jak i naszych konsultantów. Porozmawiajmy o tym, jak wygląda proces przygotowania aplikacji o dofinansowanie.

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu dotacji na projekty badawczo-rozwojowe

Sprawdź, w jaki sposób pozyskaliśmy 1,2 mld PLN dla naszych klientów.

Dowiedz się, jak dofinansowanie w wysokości 3 mln zł umożliwi firmie Bakalland stworzenie nowych produktów z wykorzystaniem białek roślinnych i innowacyjnych metod produkcji.

Zobacz, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego.

Proekologiczny projekt Polskich Domów Drewnianych z pomocą otrzymanej dotacji ma szansę zaspokoić potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa.

Przeczytaj, jak towarzyszyliśmy naszemu klientowi podczas pracy nad innowacyjnym projektem, oraz dzieliliśmy się naszą wiedzą w zakresie dotacji i badań patentowych.

Innowacja wsparta dotacją, którą zdobyliśmy dla H2O Chemical, przyciągnęła uwagę europejskich liderów rynku pralniczego.

Przy naszym wsparciu w procesie pozyskania dotacji klienci z sukcesem tworzą produkty konkurencyjne na skalę międzynarodową.

Warto rozwijać innowacyjne rozwiązania, które przetwarzają energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych na ciepło użytkowe – tak jak nowoczesne pompy ciepła.

Współpraca z klientem skupiła się na pozyskaniu dofinansowania, dzięki któremu powstanie kompleksowa infrastruktura badawcza.

Przemysł budowlany rośnie w siłę, a wraz z nim innowacyjne rozwiązania naszych klientów, które dzięki funduszom unijnym przyspieszają procesy budowlane.

Sprawdź, jak pomogliśmy firmie Hufgard pozyskać dofinansowanie na prace badawczo-rozwoje, których wynikiem będzie nowa gama domieszek do betonu.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

82

Pozyskaliśmy 82 dotacje na projekty badawczo-rozwojowe.

126

Obsługujemy 126 firm rocznie

84

84% klientów powraca

O nas

Czym się zajmujemy?
Zajmujemy się pozyskiwaniem oraz rozliczaniem dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE oraz internacjonalizację. Oznacza to, że nie współpracujemy z firmami, które chcą dopiero założyć działalność gospodarczą lub pozyskać dofinansowanie na tzw. projekty miękkie jak np. szkolenia.

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego, oraz IT. Opiekujemy się całym procesem obsługi dofinansowania – od bezpłatnej analizy potencjału Twojego projektu pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania przez przygotowanie wniosku, panel ekspertów, podpisanie umowy o dofinansowanie, a na rozliczaniu dotacji kończąc.

Jak działamy?
Nie pomagamy wszystkim firmom. Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy, bo dla nas liczy się jakość, a nie ilość napisanych wniosków. Chcemy, aby Twój i nasz wysiłek zakończył się sukcesem!

Nasi eksperci sprawdzą wniosek o dofinansowanie

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Mamy na to proces

Uważamy, że genialni ludzie pracujący według właściwych procesów są w stanie osiągać najlepsze rezultaty. Dlatego nad każdym wnioskiem o dofinansowanie pracuje 5-osobowy zespół, gdzie standardem w branży jest zespół jedno lub dwuosobowy. Dzięki temu masz pewność, że nie tylko uda się pozyskać dofinansowania, ale także z powodzeniem zrealizować Twój projekt i rozliczyć każdą złotówkę zaplanowaną w budżecie.

Dotacyjna mapa rozwoju Twojej firmy

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie zawsze przygotowujemy dla naszych Klientów dotacyjną mapę rozwoju firmy. Chcemy poznać kolejne potrzeby Twojej firmy oraz plany jej rozwoju. Na tej podstawie stworzymy długofalowy (3-5 letni) plan rozwoju firmy w oparciu o dofinansowania unijne. Pozwoli to na: 

 • odejście od modelu działań typu ad hoc (każdy projekt będzie zaplanowany i przemyślany),
 • lepsze przygotowanie firmy do pozyskiwania kolejnych dofinansowań, 
 • zwiększenie skuteczności wniosków dotacyjnych, ponieważ uzyskana zostanie spójność strategii przedsiębiorstwa z przedsięwzięciami badawczo-rozwojowymi.
pracownicy innovatree w laboratorium nowych technologiiPaweł Sieczkowski Partner Zarządu i Project Manager Innovatreepracownicy innovatree sprawdzający urządzenie laboratoryjne

Nasz punkt widzenia

| Wideo

Dotacje dla firm – luty 2024

Z jakich dotacji mogą skorzystać firmy w najbliższym czasie? Sprawdź, które z działań w Twojej firmie mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu.
Więcej

| Wideo

Dotacje dla firm – luty 2024

Z jakich dotacji mogą skorzystać firmy w najbliższym czasie? Sprawdź, które z działań w Twojej firmie mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu.
Więcej

Poznajmy się

Poznaj ludzi stojących za InnovaTree. Nasz kreatywny zespół doradców.
Mężczyzna w okularach z brązowymi włosami ubrany w szarą marynarkę, czarne spodnie i białą koszulę

Dr inż. Szymon Talbierz

Customer Success Manager | Partner

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi blond włosami, ubrana w ciemnoróżową koszulę

Dr inż. Natalia Kujawska

Partner

Biografia
Mężczyzna z krótkimi blond włosami i brodą, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę, dłonie trzyma złożone przed sobą

Karol Griech

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi brązowymi włosami, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę z rękoma skrzyżowanymi na klatce piersiowej

Tomasz Gapski

Customer Success Manager

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z okularami i krótkimi blond włosami nosząca koszulę w czerwone kwiaty

Anna Różańska

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi kasztanowymi włosami i brodą. Ubrany w czarną koszulę i spodnie oraz szarą marynarkę. Dłonie trzyma w kieszeniach

Łukasz Lis

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Kobieta z krótkimi ciemnobrązowymi włosami ubrana w jasny kremowy sweter i czarną spódnicę z rękami na biodrach

Ewa Ropela

Specjalistka ds. rozliczania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi ciemnobrązowymi włosami i brodą, ubrany w granatową marynarkę, niebieską koszulę i czarne spodnie. Dłonie trzyma w kieszeniach

Michał Wichert

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi jasnobrązowymi włosami, ubrana w czarne spodnie, białą koszulę i granatową marynarkę

Joanna Skrzeczkowska

Rzecznik Patentowy

Biografia
Mężczyzna w szarym garniturze i białej koszuli z rękami na marynarce

Krzysztof Matczyński

Project Manager

Kobieta ze średniej długości brązowymi włosami, ubrana w biało-niebieską koszulkę i granatową marynarkę, i tego samego koloru spodnie, dłonie trzyma na marynarce

Hanna Kucik

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia

Zadaj nam dowolne pytanie

*O dofinansowania oczywiście. Nasze bezpłatne konsultacje oferujemy firmom różnej wielkości, w tym małym, średnim i dużym, które zatrudniają co najmniej 5 pracowników. To w tych przedsiębiorstwach nasze doświadczenie sprawdza się najlepiej. Wypróbuj nas i naszą wiedzę bez konieczności podejmowania zobowiązań czy ryzyka.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby umożliwić użytkownikom jak najbardziej komfortowe korzystanie z naszej witryny. Używamy plików cookies także po to, aby wyświetlać treści reklamowe najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.