INNOVATREE
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
INNOVATREE
INNOVATREE
Biblioteka dotacji
Szymon Talbierz i Natalia Kujawska Partnerzy Zarządzający Innovatree

Dzień dobry,

szukasz dofinansowania na rozwój Twojej firmy?

Zrealizuj inwestycje w Twojej firmie, która będzie sprzyjać środowisku.

Pozyskaj dofinansowanie na inwestycje, dzięki którym wdrożysz technologie i innowacje środowiskowe, w tym związane z Gospodarką Obiegu Zamkniętego.

piktogram portfel

Pozyskaliśmy 94 dotacje na projekty B+R i inwestycyjne.

piktogram walizka na dokumenty

Obsługujemy 126 firm rocznie.

piktogram tarcza

84% klientów powraca.

KPO A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z Gospodarką Obiegu Zamkniętego

Działalność prośrodowiskowa staje się coraz bardziej potrzebnym elementem funkcjonowania gospodarki. Rozwój technologii w tym zakresie pozwala osiągać coraz lepsze rezultaty, a tym samym zmniejszać presję na środowisko. Właśnie dlatego coraz szerszy strumień Funduszy UE skierowany jest właśnie w tę stronę.

W ramach naboru wniosków KPO A2.2.1.wspierane będzie wdrażanie technologii, które uwzględniają kwestię konieczności ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Służą temu również innowacje prośrodowiskowe, dzięki którym podnoszona jest efektywność dotychczasowych rozwiązań oraz kreowane są nowe alternatywy. 

Docelowym dążeniem powinno być budowanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, w którym dużą wagę przywiązuje się do kwestii ponownego wykorzystania, możliwości naprawy, recyklingu oraz zastosowania racjonalnego sposobu zarządzania surowcami.

Na realizację projektów realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa przeznaczono 360 mln zł, a na projekty przedsiębiorstw dużych oraz konsorcjów – 350 mln zł.

pracownicy firmy Innovatree w biurze

Kto może otrzymać dotację?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie są:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – wnioski przyjmuje PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)
 • duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja – wnioski przyjmuje NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

piktogram zębatki

Wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych

To kategoria kosztów, w ramach której sfinansujesz np. zakup maszyn i urządzeń, ciągów technologicznych, bazy wytwórczej czy niezbędnego oprogramowania.

piktogram menzurka

Prace badawczo-rozwojowe

Dotacja pozwoli Ci na pokrycie kosztów wynagrodzeń kadry badawczej, aparatury naukowo-badawczej, materiałów i odczynników, czy też usług badawczych świadczonych przez podmioty zewnętrzne.

piktogram lista

Wydatki na efektywność energetyczną

Za koszty kwalifikowalne będą uznane wydatki na m.in. modyfikację ciągów technologicznych pod kątem energooszczędności, instalację systemów odzyskujących ciepło technologiczne, czy też zastosowanie systemów do zarządzania zużyciem energii.

piktogram prezentacja

Inwestycje w system energetyczny

Przykładowymi kosztami są koszty wysokosprawnej kogeneracji, instalacji odnawialnego źródła energii czy zapewnienia efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego.

Wydatki środowiskowe

W ramach dotacji sfinansujesz koszty budowania gospodarki surowcowej o obiegu zamkniętym, instalacji do recyklingu, czy też ograniczające zużycie wody i innych mediów w procesach technologicznych.

pracownicy innovatree przy drukarce 3D

Poziom dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa, które ubiega się o dotację:

 • dla sektora MŚP poziom wsparcia określono na poziomie do 3,5 mln zł
 • dla przedsiębiorstw dużych i konsorcjów nie określono górnego limitu kwotowego wsparcia.

Intensywność dofinansowania jest z kolei uzależniona od kilku czynników, takich jak wielkość przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, lokalizacja projektu oraz charakter ponoszonych wydatków. Maksymalna intensywność wsparcia wynosi 70% kosztów kwalifikowanych projektu.

 • Maksymalny poziom wsparcia

  70 %

Terminy składania wniosków

1

Nabór dla sektora MŚP

IV kwartał 2024 r.

2

Nabór dla przedsiębiorstw dużych oraz konsorcjów

IV kwartał 2024 r.

Pytania i odpowiedzi

Czy w ramach naboru możliwe jest aplikowanie o środki przez konsorcja?

Tak, wnioski konsorcjalne składane są do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Jakie przykładowe elementy wchodzą w zakres koncepcji Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ)?

Gospodarka Obiegu Zamkniętego może obejmować następujące elementy:

 • tworzenie i udział w łańcuchu dostaw,
 • wydłużanie życia produktu,
 • ekoprojektowanie,
 • przekształcenia produktu w usługę lub usługi,
 • tworzenie platform współdzielenia,
 • symbioza przemysłowa,
 • odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów.

Czy poziom dofinansowania jest taki sam dla całego projektu?

Dofinansowanie w ramach działania udzielane jest w ramach kilku różnych rodzajów pomocy publicznej. Dla każdego z nich określono odmienne reguły udzielania wsparcia, co ma swoje odzwierciedlenie w różnych poziomach dofinansowania. Zależy on w dużej mierze od charakteru ponoszonych wydatków. Finalna intensywność wsparcia jest zatem wypadkową struktury kosztów w projekcie.

Skąd pochodzą środki na dofinansowania projektów?

Projekty finansowane są ze środków KPO (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności). Są to fundusze przeznaczone na ożywienie gospodarki po okresie pandemii, a ich priorytety są odmienne, niż ma to miejsce w przypadku Funduszy Strukturalnych. Pochodzenie środków nie stanowi jednak istotnej różnicy dla ostatecznych Beneficjentów.

Czy konieczne jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych?

Nie, nabór wniosków prowadzony jest wokół innych priorytetów, a jego celem jest wdrażanie modelu gospodarki obiegu zamkniętego. Owszem, często możliwość budowy takiego modelu jest pokłosiem prowadzonych wcześniej prac badawczo-rozwojowych, jednak prowadzony nabór nie obejmuje tego etapu. Prace badawczo-rozwojowe nie stanowią elementu projektu.

Kiedy planowany jest kolejny nabór w ramach działania?

Środki na dofinansowanie przedsięwzięć pochodzą z KPO, a zatem nie stanowią elementu wieloletniej perspektywy finansowej 2021-2027. W związku z powyższym należy się spodziewać, że obecny nabór ma charakter incydentalny i kolejne nabory w ramach tego działania nie będą powtarzane w przyszłości.

Masz pytania? Porozmawiajmy o dofinansowaniu w Twojej firmie!

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Jaki zespół powinienem zaangażować do pracy nad wnioskiem?

Pracujemy zarówno z firmami, w których większość informacji dostarcza nam 1-2 osoby, jak i z takimi, w których do skoordynowania jest wieloosobowy zespół. Ważne jest, aby wiedzieć kto podejmuje decyzje i czyje zdanie jest ostateczne. Niezależnie od tego ilu osobami dysponujesz, potrzebować będziemy od Ciebie wiedzy z zakresu:

 • rynku i konkurencji,
 • finansów,
 • zakupów.

Jaki zespół będzie pracował po stronie InnovaTree?

Do Twojego projektu przydzielimy konsultanta lub dwóch, odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji. Wspierać ich będzie analityk finansowy, a nad całością czuwać będzie lider zespołu. Co ważne, nasz zespół konsultantów to zawsze osoby z ponad 10-letnim doświadczeniem w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie i w tym zespole konsultujemy wszelkie sytuacje problemowe i bardziej skomplikowane zagadnienia.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej raz w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

Czy pomożecie nam ustalić harmonogram i zakres prac projektowych?

Podział zadań jest prosty – Twój zespół wie, jaki zakres prac chce zrealizować czy jakie potrzeby zaspokoić z pomocą dofinansowania. My z kolei wiemy, jak to poukładać, aby udowodnić spójność, wykonalność i logikę projektu. Dyskutujemy, sugerujemy i modyfikujemy Twoje plany tak, aby maksymalizować szanse na uzyskanie dotacji. Mamy w tym duże doświadczenie i lubimy ten etap prac.

W jaki sposób będę przekazywał wam dane?

Przygotowaliśmy formularze do pracy on-line. Za ich pomocą przekażesz nam informacje, a my będziemy opracowywać ostateczne treści, dopytując o szczegóły i sugerując rozwiązania tak, aby efekt był jak najlepszy. Jeśli posiadasz jakiekolwiek już gotowe materiały – zweryfikujemy je i wykorzystamy zawarte z nich informacje.

Czy prognozy finansowe przygotowuje nasz dział finansowy, czy InnovaTree?

Przy każdym projekcie wymagającym analizy finansowej, pracuje analityk finansowy, który przygotuje prognozy w oparciu o sprawozdania finansowe Twojej firmy i plany sprzedażowe dotyczące nowego produktu, usługi lub procesu.

Kto prowadzi bezpłatną konsultację?

Naszą współpracę rozpoczynamy od 15-minutowej bezpłatnej konsultacji, w trakcie której weryfikujemy podstawowe kryteria w programie. Następnym krokiem jest spotkanie analityczne z naszym managerem Tomaszem Gapskim, który posiada 15-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań dla firm. Przetestuj jego wiedzę bez żadnych zobowiązań i ryzyka. Wystarczy, że klikniesz w ten link.

Co się stanie, jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania?

Jeżeli wniosek nie przejdzie oceny formalnej, to oddamy Tobie pieniądze za przygotowanie wniosku. Natomiast jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania, to  bezpłatnie ponownie złożymy wniosek w tym samym lub podobnym konkursie, lub złożymy protest.

Masz pytania? Porozmawiajmy o dofinansowaniu w Twojej firmie!

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Pozyskamy dofinansowanie dla Twojej firmy

Sprawdź, w jaki sposób pozyskaliśmy 1,2 mld PLN dla naszych klientów.

Dowiedz się, jak dofinansowanie w wysokości 3 mln zł umożliwi firmie Bakalland stworzenie nowych produktów z wykorzystaniem białek roślinnych i innowacyjnych metod produkcji.

Lider branży ceramiki łazienkowej Roca dzięki środkom z Funduszy Europejskich zrewolucjonizuje proces produkcji oraz znacząco ulepszy swoje produkty końcowe.

Dzięki otrzymanej dotacji firma Morele.net ma szansę na opracowanie innowacyjnego robota przemysłowego, który pozwoli na zautomatyzowanie pracy magazynu.

Zobacz, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego.

Przeczytaj, jak towarzyszyliśmy naszemu klientowi podczas pracy nad innowacyjnym projektem, oraz dzieliliśmy się naszą wiedzą w zakresie dotacji i badań patentowych.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Nasz cel to pozyskanie dotacji dla Twojej firmy w programie na inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych.

94

Pozyskaliśmy 94 dotacje na projekty B+R i inwestycyjne.

126

Obsługujemy 126 firm rocznie.

84

84% klientów powraca.

O nas

Czym się zajmujemy?
Zajmujemy się pozyskiwaniem oraz rozliczaniem dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE oraz internacjonalizację. Oznacza to, że nie współpracujemy z firmami, które chcą dopiero założyć działalność gospodarczą lub pozyskać dofinansowanie na tzw. projekty miękkie jak np. szkolenia.

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego, oraz IT. Opiekujemy się całym procesem obsługi dofinansowania – od bezpłatnej analizy potencjału Twojego projektu pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania przez przygotowanie wniosku, panel ekspertów, podpisanie umowy o dofinansowanie, a na rozliczaniu dotacji kończąc.

Jak działamy?
Nie pomagamy wszystkim firmom. Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy, bo dla nas liczy się jakość, a nie ilość napisanych wniosków. Chcemy, aby Twój i nasz wysiłek zakończył się sukcesem!

Nasi eksperci sprawdzą wniosek o dofinansowanie

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Mamy na to proces

Uważamy, że genialni ludzie pracujący według właściwych procesów są w stanie osiągać najlepsze rezultaty. Dlatego nad każdym wnioskiem o dofinansowanie pracuje 5-osobowy zespół, gdzie standardem w branży jest zespół jedno lub dwuosobowy. Dzięki temu masz pewność, że nie tylko uda się pozyskać dofinansowania, ale także z powodzeniem zrealizować Twój projekt i rozliczyć każdą złotówkę zaplanowaną w budżecie.

Dotacyjna mapa rozwoju Twojej firmy

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie zawsze przygotowujemy dla naszych Klientów dotacyjną mapę rozwoju firmy. Chcemy poznać kolejne potrzeby Twojej firmy oraz plany jej rozwoju. Na tej podstawie stworzymy długofalowy (3-5 letni) plan rozwoju firmy w oparciu o dofinansowania unijne. Pozwoli to na: 

 • odejście od modelu działań typu ad hoc (każdy projekt będzie zaplanowany i przemyślany),
 • lepsze przygotowanie firmy do pozyskiwania kolejnych dofinansowań, 
 • zwiększenie skuteczności wniosków dotacyjnych, ponieważ uzyskana zostanie spójność strategii przedsiębiorstwa z przedsięwzięciami badawczo-rozwojowymi.
Doradcy Innovatree pracujący w biurzeNatalia Kujawska i Paweł Sieczkowski Partnerzy Zarządu InnovatreeSzymon Talbierz i Natalia Kujawska Partnerzy Zarządzający Innovatree

Nasz punkt widzenia

| Artykuł

Czym jest ekoinnowacja?

W perspektywie Funduszy UE bardzo duży nacisk położony jest na innowacyjność realizowanych projektów, w szczególności ekoinnowację. Ale czym jest ekoinnowacja?
Więcej

| Artykuł

Czym jest ekoinnowacja?

W perspektywie Funduszy UE bardzo duży nacisk położony jest na innowacyjność realizowanych projektów, w szczególności ekoinnowację. Ale czym jest ekoinnowacja?
Więcej

Poznajmy się

Poznaj ludzi stojących za InnovaTree. Nasz kreatywny zespół doradców.
Mężczyzna w okularach z brązowymi włosami ubrany w szarą marynarkę, czarne spodnie i białą koszulę

Dr inż. Szymon Talbierz

Customer Success Manager | Partner

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi blond włosami, ubrana w ciemnoróżową koszulę

Dr inż. Natalia Kujawska

Partner

Biografia
Mężczyzna z krótkimi blond włosami i brodą, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę, dłonie trzyma złożone przed sobą

Karol Griech

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Kobieta z krótkimi jasnobrązowymi włosami i długiej białej koszuli, i jasnozielonych spodniach

Marta Szymańska

Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi brązowymi włosami, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę z rękoma skrzyżowanymi na klatce piersiowej

Tomasz Gapski

Customer Success Manager

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z okularami i krótkimi blond włosami nosząca koszulę w czerwone kwiaty

Anna Różańska

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi kasztanowymi włosami i brodą. Ubrany w czarną koszulę i spodnie oraz szarą marynarkę. Dłonie trzyma w kieszeniach

Łukasz Lis

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Kobieta z krótkimi ciemnobrązowymi włosami ubrana w jasny kremowy sweter i czarną spódnicę z rękami na biodrach

Ewa Ropela

Specjalistka ds. rozliczania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi ciemnobrązowymi włosami i brodą, ubrany w granatową marynarkę, niebieską koszulę i czarne spodnie. Dłonie trzyma w kieszeniach

Michał Wichert

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi jasnobrązowymi włosami, ubrana w czarne spodnie, białą koszulę i granatową marynarkę

Joanna Skrzeczkowska

Rzecznik Patentowy

Biografia
Mężczyzna w szarym garniturze i białej koszuli z rękami na marynarce

Krzysztof Matczyński

Project Manager

Kobieta ze średniej długości brązowymi włosami, ubrana w biało-niebieską koszulkę i granatową marynarkę, i tego samego koloru spodnie, dłonie trzyma na marynarce

Hanna Kucik

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia

Zadaj nam dowolne pytanie

*O dofinansowania oczywiście. Nasze bezpłatne konsultacje oferujemy firmom różnej wielkości, w tym małym, średnim i dużym, które zatrudniają co najmniej 5 pracowników. To w tych przedsiębiorstwach nasze doświadczenie sprawdza się najlepiej. Wypróbuj nas i naszą wiedzę bez konieczności podejmowania zobowiązań czy ryzyka.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby umożliwić użytkownikom jak najbardziej komfortowe korzystanie z naszej witryny. Używamy plików cookies także po to, aby wyświetlać treści reklamowe najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.