INNOVATREE
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
INNOVATREE
INNOVATREE
Biblioteka dotacji
pracownicy innovatree szymon talbierz i natalia kujawska

Dzień dobry.

Chciałbyś pozyskać dofinansowanie?

Pomożemy Ci pozyskać dotację z programu FEMP.01.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0

piktogram portfel

Pozyskaliśmy 82 dotacje badawczo-rozwojowe.

piktogram walizka na dokumenty

Obsługujemy 126 firm rocznie.

piktogram tarcza

84% klientów powraca.

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – FEMP.01.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0

Konkurs w ramach FEMP 1.11 skierowany jest do firm z województwa małopolskiego, które potrzebują wprowadzić w swojej działalności zmiany dotyczące cyfryzacji lub też w kierunku Przemysłu 4.0.

Zatem Twoja firma może pozyskać dotację na te działania, które mają istotne znaczenie dla jej funkcjonowania oraz przyniosą korzyści w zakresie:

 • wytwarzanych produktów,
 • oferowanych usług,
 • stosowanych procesów lub modeli biznesowych,
 • działań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa.

Do wniosku o dofinansowanie będziesz musiał dołączyć Plan Transformacji Cyfrowej, który powinien pokazać, jak realizacja projektu wpłynie na działalność Twojego przedsiębiorstwa. W momencie otrzymania pozytywnej decyzji o otrzymaniu dotacji będziesz mógł ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie tego dokumentu.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu może wynieść prawie 2,5 mln zł.

pracownicy innovatree w laboratorium nowych technologii

Kto może otrzymać dotację?

O dotację w ramach tego naboru mogą się starać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

 • prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych (takich jak KRS albo CEiDG), lub
 • oświadczą, że powyższy warunek spełnią najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie.

Co istotne, w konkursie będą dodatkowo premiowane firmy mające siedzibę na terenie jednej z 62 tzw. „gmin zmarginalizowanych”, których listę umieszczono w regulaminie konkursu.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

piktogram portfel

Zakup maszyn i urządzeń

Dofinansowanie pozwala na pokrycie kosztów zakupu maszyn i urządzeń, które są niezbędne do wdrożenia w firmie wybranego w projekcie obszaru transformacji.

piktogram zębatki

Instalacje maszyn

Ponadto w projekcie możesz ująć wydatki związane z instalacją i/lub uruchomieniem zakupionych maszyn i urządzeń.

piktogram żarówka

Sprzęt komputerowy

Projekty dotyczące cyfryzacji i Przemysłu 4.0. wymagają zwykle zakupu sprzętu komputerowego, co również możliwe jest do sfinansowania w ramach tego programu.

piktogram tarcza

Oprogramowania i licencje

W celu wprowadzenia rozwiązania cyfrowego czy technologicznego możesz dokonać zakupu oprogramowania, patentów, licencji czy know-how.

piktogram lista z zadaniami

Roboty budowlane

Będzie to koszt kwalifikowalny, o ile wykonane roboty budowlane będą związane z instalacją zakupionych w projekcie maszyn i urządzeń.

piktogram okulary

Usługi doradcze

Program dotacyjny przewiduje możliwość sfinansowania usług doradczych w zakresie opracowania, a także wdrożenia w firmie Planu Transformacji Cyfrowej.

piktogram mózg

Szkolenia

Sfinansujesz koszty szkoleń dla pracowników związanych z podnoszeniem ich kompetencji i umiejętności w obszarze transformacji cyfrowej/Przemysłu 4.0.

Pracownicy Innovatree w biurze PPNT

Poziom dofinansowania w FEMP.01.11

Na dofinansowanie projektów w ramach tego naboru przeznaczono 67,13 mln zł.
Ostateczny poziom wsparcia, na jaki może liczyć Twoja firma, uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju pomocy publicznej, jaki wybierzemy:

 • Korzystając z regionalnej pomocy inwestycyjnej mikro i małe przedsiębiorstwa otrzymają max. 60%, a średnie – do 50%;
 • W ramach pomocy de minimis wsparcie wyniesie do 80%.
 • Natomiast gdy w projekcie wskażemy pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP, otrzymamy do 50%.

Mówiąc o wysokości dofinansowania, należy mieć także na uwadze, że minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie może wynosić nie mniej niż 200 000 zł oraz nie więcej niż 3 000 000 zł.

 • Maksymalny poziom dofinansowania

  80 %

Terminy składania wniosków - FEMP.01.11

1

Nabór wniosków trwa od 29 grudnia 2023 do 4 kwietnia 2024.

Q&A

W jakiej formie będzie udzielane wsparcie?

W ramach tego konkursu dofinansowanie będzie udzielane w formie bezzwrotnej dotacji.

Jakie są Regionalne Inteligentne Specjalizacje dla województwa małopolskiego?

Regionalne Inteligentne Specjalizacje są określone w dokumencie przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego, zawierającym uszczegółowienie domen wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego, w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia naboru.

Wśród nich są takie obszary, jak:

 • Nauki o życiu
 • Energia zrównoważona
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne
 • Chemia
 • Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych
 • Elektrotechnika i przemysł maszynowy
 • Przemysły kreatywne i czasu wolnego

Z opisem RIS możesz zapoznać się TUTAJ.

Czy mogę samodzielnie przygotować Plan Transformacji Cyfrowej dla mojej firmy?

Tak. Plan Transformacji Cyfrowej może być sporządzony samodzielnie przez Wnioskodawcę lub jego personel, o ile posiada on stosowną wiedzę i kompetencje. W takim przypadku nie będzie jednak możliwości ubiegania się o zwrot takiego kosztu.

Natomiast jeśli chcesz otrzymać zwrot tego wydatku, to Plan Transformacji Cyfrowej powinien być przygotowany przez wykonawców, którzy mają do tego uprawnienia.

Jaki mam czas na zrealizowanie projektu?

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Czy jest określony limit kosztowy za wykonanie Planu transformacji?

Jest wskazany limit procentowy na opracowanie (łącznie z usługą dot. wdrożenia) Planu. Limit ten wynosi 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ile projektów jedna firma będzie mogła złożyć w ramach jednego konkursu 1.11 FEMP?

Nie przewiduje się ograniczeń. Jednak nie jest możliwe dzielenie jednego projektu na kilka mniejszych ze względu na ograniczenia kosztów kwalifikowalnych.

Czy w ramach projektu muszę wdrożyć innowację?

Tak. Ta kwestia została zawarta w jednym z kryteriów. Brak takiej innowacji eliminuje projekt z oceny. Sprawdzane będzie, czy projekt polega na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez firmę innowacji procesowej – jest ona obligatoryjna. Dodatkowo premiowane będą projekty, w których oprócz ww. innowacji procesowej, zostanie wprowadzona innowacja produktowa.

Projekt ma być zgodny z Planem transformacji cyfrowej. Czy muszę w nim zawierać całkowity zakres potrzeb mojej firmy, wynikający z tego Planu?

Nie. Dopuszcza się, że projekt nie będzie realizował wszystkich działań przewidzianych w Planie, ale Wnioskodawca powinien wykazać, że pomimo braku realizacji jego pełnego zakresu, zaplanowane w ramach projektu działania stanowią spójną i logiczną całość prowadzącą do wymiernych efektów w obszarze transformacji cyfrowej czy też w kierunku Przemysłu 4.0.

Masz dodatkowe pytanie?

Podczas bezpłatnej konsultacji możemy odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące pozyskiwania dotacji.

POROZMAWIAJMY

Jaki zespół powinienem zaangażować do pracy nad wnioskiem?

Pracujemy zarówno z firmami, w których większość informacji dostarcza nam 1-2 osoby, jak i z takimi, w których do skoordynowania jest wieloosobowy zespół. Ważne jest, aby wiedzieć kto podejmuje decyzje i czyje zdanie jest ostateczne. Niezależnie od tego ilu osobami dysponujesz, potrzebować będziemy od Ciebie wiedzy z zakresu:

 • rynku i konkurencji,
 • finansów,
 • zakupów.

Jaki zespół będzie pracował po stronie InnovaTree?

Do Twojego projektu przydzielimy konsultanta lub dwóch, odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji. Wspierać ich będzie analityk finansowy, a nad całością czuwać będzie lider zespołu. Co ważne, nasz zespół konsultantów to zawsze osoby z ponad 10-letnim doświadczeniem w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie i w tym zespole konsultujemy wszelkie sytuacje problemowe i bardziej skomplikowane zagadnienia.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej raz w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

Czy pomożecie nam ustalić harmonogram i zakres prac projektowych?

Podział zadań jest prosty – Twój zespół wie, czego potrzebuje i na co chce przeznaczyć otrzymane wsparcie finansowe. My z kolei wiemy, jak to poukładać, aby udowodnić spójność, wykonalność i logikę projektu. Dyskutujemy, sugerujemy i modyfikujemy Twoje plany tak, aby maksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania. Mamy w tym duże doświadczenie i lubimy ten etap prac.

W jaki sposób będę przekazywał wam dane?

Przygotowaliśmy formularze do pracy on-line. Za ich pomocą przekażesz nam informacje, a my będziemy opracowywać ostateczne treści, dopytując o szczegóły i sugerując rozwiązania tak, aby efekt był jak najlepszy. Jeśli posiadasz jakiekolwiek już gotowe materiały – zweryfikujemy je i wykorzystamy zawarte z nich informacje.

Czy prognozy finansowe przygotowuje nasz dział finansowy, czy InnovaTree?

Przy każdym projekcie wymagającym analizy finansowej, pracuje analityk finansowy, który przygotuje prognozy w oparciu o sprawozdania finansowe Twojej firmy i plany sprzedażowe dotyczące nowego produktu, usługi lub procesu.

Kto prowadzi bezpłatną konsultację?

Naszą współpracę rozpoczynamy od 15-minutowej bezpłatnej konsultacji, w trakcie której weryfikujemy podstawowe kryteria w programie. Następnym krokiem jest spotkanie analityczne z naszym managerem Tomaszem Gapskim, który posiada 15-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań dla firm. Przetestuj jego wiedzę bez żadnych zobowiązań i ryzyka. Wystarczy, że klikniesz w ten link.

Co się stanie, jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania?

Jeżeli wniosek nie przejdzie oceny formalnej, to oddamy Tobie pieniądze za przygotowanie wniosku. Natomiast jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania, to  bezpłatnie ponownie złożymy wniosek w tym samym lub podobnym konkursie, lub złożymy protest.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

Praca nad wnioskiem to wysiłek zarówno po stronie Twojej firmy, jak i naszych konsultantów. Porozmawiajmy o tym, jak wygląda proces przygotowania aplikacji o dofinansowanie.

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu dotacji na projekty badawczo-rozwojowe

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu dotacji na projekty badawczo-rozwojowe

Dowiedz się, jak dofinansowanie w wysokości 3 mln zł umożliwi firmie Bakalland stworzenie nowych produktów z wykorzystaniem białek roślinnych i innowacyjnych metod produkcji.

Zobacz, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego.

Proekologiczny projekt Polskich Domów Drewnianych z pomocą otrzymanej dotacji ma szansę zaspokoić potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa.

Przeczytaj, jak towarzyszyliśmy naszemu klientowi podczas pracy nad innowacyjnym projektem, oraz dzieliliśmy się naszą wiedzą w zakresie dotacji i badań patentowych.

Innowacja wsparta dotacją, którą zdobyliśmy dla H2O Chemical, przyciągnęła uwagę europejskich liderów rynku pralniczego.

Przy naszym wsparciu w procesie pozyskania dotacji klienci z sukcesem tworzą produkty konkurencyjne na skalę międzynarodową.

Warto rozwijać innowacyjne rozwiązania, które przetwarzają energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych na ciepło użytkowe – tak jak nowoczesne pompy ciepła.

Współpraca z klientem skupiła się na pozyskaniu dofinansowania, dzięki któremu powstanie kompleksowa infrastruktura badawcza.

Przemysł budowlany rośnie w siłę, a wraz z nim innowacyjne rozwiązania naszych klientów, które dzięki funduszom unijnym przyspieszają procesy budowlane.

Sprawdź, jak pomogliśmy firmie Hufgard pozyskać dofinansowanie na prace badawczo-rozwoje, których wynikiem będzie nowa gama domieszek do betonu.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

82

Pozyskaliśmy 82 dotacje na projekty badawczo-rozwojowe.

126

Obsługujemy 126 firm rocznie

84

84% klientów powraca

O nas

Czym się zajmujemy?
Zajmujemy się pozyskiwaniem oraz rozliczaniem dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE oraz internacjonalizację. Oznacza to, że nie współpracujemy z firmami, które chcą dopiero założyć działalność gospodarczą lub pozyskać dofinansowanie na tzw. projekty miękkie jak np. szkolenia.

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego, oraz IT. Opiekujemy się całym procesem obsługi dofinansowania – od bezpłatnej analizy potencjału Twojego projektu pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania przez przygotowanie wniosku, panel ekspertów, podpisanie umowy o dofinansowanie, a na rozliczaniu dotacji kończąc.

Jak działamy?
Nie pomagamy wszystkim firmom. Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy, bo dla nas liczy się jakość, a nie ilość napisanych wniosków. Chcemy, aby Twój i nasz wysiłek zakończył się sukcesem!

Nasi eksperci sprawdzą wniosek o dofinansowanie

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Mamy na to proces

Uważamy, że genialni ludzie pracujący według właściwych procesów są w stanie osiągać najlepsze rezultaty. Dlatego nad każdym wnioskiem o dofinansowanie pracuje 5-osobowy zespół, gdzie standardem w branży jest zespół jedno lub dwuosobowy. Dzięki temu masz pewność, że nie tylko uda się pozyskać dofinansowania, ale także z powodzeniem zrealizować Twój projekt i rozliczyć każdą złotówkę zaplanowaną w budżecie.

Dotacyjna mapa rozwoju Twojej firmy

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie zawsze przygotowujemy dla naszych Klientów dotacyjną mapę rozwoju firmy. Chcemy poznać kolejne potrzeby Twojej firmy oraz plany jej rozwoju. Na tej podstawie stworzymy długofalowy (3-5 letni) plan rozwoju firmy w oparciu o dofinansowania unijne. Pozwoli to na: 

 • odejście od modelu działań typu ad hoc (każdy projekt będzie zaplanowany i przemyślany),
 • lepsze przygotowanie firmy do pozyskiwania kolejnych dofinansowań, 
 • zwiększenie skuteczności wniosków dotacyjnych, ponieważ uzyskana zostanie spójność strategii przedsiębiorstwa z przedsięwzięciami badawczo-rozwojowymi.
Paweł Sieczkowski Partner Zarządu i Project Manager Innovatreebiały kubek z logo innovatreePaweł Sieczkowski i Natalia Kujawska Partnerzy Innovatree

Nasz punkt widzenia

| Wideo

Dotacje dla firm – luty 2024

Z jakich dotacji mogą skorzystać firmy w najbliższym czasie? Sprawdź, które z działań w Twojej firmie mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu.
Więcej

| Artykuł

Kredyt, a jednak dotacja

Pytasz doradcę o dotację, a on mówi o Kredycie Ekologicznym lub Technologicznym. Przecież pytasz o środki unijne, a nie o kredyt. Czy te kredyty to dotacje?
Więcej

| Artykuł

Kredyt, a jednak dotacja

Pytasz doradcę o dotację, a on mówi o Kredycie Ekologicznym lub Technologicznym. Przecież pytasz o środki unijne, a nie o kredyt. Czy te kredyty to dotacje?
Więcej

| Wideo

Dotacje dla firm – luty 2024

Z jakich dotacji mogą skorzystać firmy w najbliższym czasie? Sprawdź, które z działań w Twojej firmie mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu.
Więcej

Poznajmy się

Poznaj ludzi stojących za InnovaTree. Nasz kreatywny zespół doradców.
Mężczyzna w okularach z brązowymi włosami ubrany w szarą marynarkę, czarne spodnie i białą koszulę

Dr inż. Szymon Talbierz

Customer Success Manager | Partner

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi blond włosami, ubrana w ciemnoróżową koszulę

Dr inż. Natalia Kujawska

Partner

Biografia
Mężczyzna z krótkimi blond włosami i brodą, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę, dłonie trzyma złożone przed sobą

Karol Griech

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi brązowymi włosami, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę z rękoma skrzyżowanymi na klatce piersiowej

Tomasz Gapski

Customer Success Manager

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z okularami i krótkimi blond włosami nosząca koszulę w czerwone kwiaty

Anna Różańska

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi kasztanowymi włosami i brodą. Ubrany w czarną koszulę i spodnie oraz szarą marynarkę. Dłonie trzyma w kieszeniach

Łukasz Lis

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Kobieta z krótkimi ciemnobrązowymi włosami ubrana w jasny kremowy sweter i czarną spódnicę z rękami na biodrach

Ewa Ropela

Specjalistka ds. rozliczania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi ciemnobrązowymi włosami i brodą, ubrany w granatową marynarkę, niebieską koszulę i czarne spodnie. Dłonie trzyma w kieszeniach

Michał Wichert

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi jasnobrązowymi włosami, ubrana w czarne spodnie, białą koszulę i granatową marynarkę

Joanna Skrzeczkowska

Rzecznik Patentowy

Biografia
Mężczyzna w szarym garniturze i białej koszuli z rękami na marynarce

Krzysztof Matczyński

Project Manager

Kobieta ze średniej długości brązowymi włosami, ubrana w biało-niebieską koszulkę i granatową marynarkę, i tego samego koloru spodnie, dłonie trzyma na marynarce

Hanna Kucik

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia

Zadaj nam dowolne pytanie

*O dofinansowania oczywiście. Nasze bezpłatne konsultacje oferujemy firmom różnej wielkości, w tym małym, średnim i dużym, które zatrudniają co najmniej 5 pracowników. To w tych przedsiębiorstwach nasze doświadczenie sprawdza się najlepiej. Wypróbuj nas i naszą wiedzę bez konieczności podejmowania zobowiązań czy ryzyka.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby umożliwić użytkownikom jak najbardziej komfortowe korzystanie z naszej witryny. Używamy plików cookies także po to, aby wyświetlać treści reklamowe najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.