INNOVATREE
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
INNOVATREE
INNOVATREE
Biblioteka dotacji

Dzień dobry.

Chciałbyś pozyskać dofinansowanie?

Pomożemy Ci pozyskać dotację z programu FEMP.01.12 Wdrażanie innowacji

piktogram portfel

Pozyskaliśmy 82 dotacje badawczo-rozwojowe.

piktogram walizka na dokumenty

Obsługujemy 126 firm rocznie.

piktogram tarcza

84% klientów powraca.

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – FEMP.01.12 Wdrażanie innowacji

Konkurs w ramach FEMP 1.12 skierowany jest do firm z województwa małopolskiego, które chcą wdrożyć do własnej działalności wyniki prac B+R po to, aby móc wprowadzić na rynek:

 • nowy lub ulepszony produkt/usługę – czyli innowację produktową

lub

 • nowy albo ulepszony proces biznesowy – czyli innowację w procesie biznesowym.

Co ważne pamiętaj, że w przypadku tego programu wymagana jest innowacyjność co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Twoja firma może wybrać jedno z dwóch podejść odnośnie wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych. Pierwsze z nich zakłada, że będą to rezultaty prac B+R przeprowadzonych przez Twoje przedsiębiorstwo w ramach projektu realizowanego przy wsparciu środków europejskich. Z kolei drugie rozwiązanie pozwala na to, aby były to wyniki prac B+R zrealizowanych lub zakupionych przez Twoją firmę przy wsparciu z innych źródeł zewnętrznych lub środków własnych przedsiębiorstwa.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu może wynieść nawet 4,25 mln zł.

pracownicy innovatree przy drukarce 3D

Kto może otrzymać dotację?

O dotację w ramach tego naboru mogą się starać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

 • prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych (takich jak KRS albo CEiDG), lub
 • oświadczą, że powyższy warunek spełnią najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie.

Co istotne, w konkursie będą dodatkowo premiowane firmy mające siedzibę na terenie jednej z 62 tzw. „gmin zmarginalizowanych”, których listę umieszczono w regulaminie konkursu.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

piktogram waga

Zakup maszyn i urządzeń

Dofinansowanie pozwala na pokrycie kosztów zakupu maszyn i urządzeń, które są niezbędne do wdrożenia innowacji w firmie.

piktogram kalkulator

Oprogramowania i licencje

W celu wprowadzenia innowacji w postaci rozwiązania cyfrowego czy technologicznego możesz dokonać zakupu oprogramowania, patentów, licencji czy know-how.

piktogram panel sterujący

Zakup robót i materiałów budowlanych

Będzie to koszt kwalifikowalny, o ile wykonane roboty budowlane będą związane z planowaną do wdrożenia innowacją. 

piktogram prezentacja

Usługi doradcze

Program dotacyjny przewiduje możliwość sfinansowania usług doradczych, w tym pomoc przy integracji nowych maszyn, urządzeń oraz oprogramowania w działalności przedsiębiorstwa.

piktogram okulary

Szkolenia

Koszt nabywania kompetencji i umiejętności pracowników w zakresie dotyczącym projektu.

Pracownicy Innovatree w biurze PPNT

Poziom dofinansowania w FEMP.01.12 Wdrażanie innowacji

Na nabór przeznaczono budżet w wysokości 44,75 mln zł. Poziom dofinansowania zależy od tego, jak duża jest nasza firma. 

Wsparcie w ramach naboru udzielane będzie w formie dotacji warunkowej, w podziale na:

 • cześć bezzwrotną – i tu, jeżeli jesteś mikro lub małym przedsiębiorcą możesz liczyć na bezzwrotną część dotacji w wysokości 70%. Średni przedsiębiorca otrzyma natomiast do 60%.
 • część zwrotną, wynoszącą odpowiednio:
  • dla mikro i małych przedsiębiorstw: 30%
  • średnich przedsiębiorstw: 40%

Mówiąc o wysokości dofinansowania, należy mieć także na uwadze, że wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie może wynosić nie mniej niż 500 000 złoraz nie więcej 5 000 000 zł.

 • Maksymalny poziom dofinansowania

  87 %

Terminy składania wniosków - FEMP.01.12

1

FEMP.01.12 Wdrażanie innowacji

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 21.02.2024 – 06.05.2024

Q&A

W jakiej formie będzie udzielane wsparcie?

Dotacja w ramach konkursu jest podzielona na część bezzwrotną i zwrotną, która co do zasady podlega zwrotowi w części lub całości, zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie. 

Podstawą do określenia wartości pomocy podlegającej zwrotowi jest suma przychodów netto ze sprzedaży produktów wprowadzonych na rynek w wyniku realizacji projektu lub produktów wytworzonych w procesie powstałym w wyniku realizacji projektu, wygenerowanych w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu. Przykład wyliczania dotacji warunkowej znajdziesz w artykule.

Jakie są Regionalne Inteligentne Specjalizacje dla województwa małopolskiego?

Regionalne Inteligentne Specjalizacje są określone w dokumencie przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego, zawierającym uszczegółowienie domen wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego, w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia naboru.

Wśród nich są takie obszary, jak: 

 • Nauki o życiu
 • Energia zrównoważona
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne
 • Chemia
 • Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych
 • Elektrotechnika i przemysł maszynowy
 • Przemysły kreatywne i czasu wolnego

Z opisem RIS możesz zapoznać się TUTAJ.

Jeżeli w ramach projektu będę wdrażać wyniki prac badawczo-rozwojowych, których nie przeprowadziłem samodzielnie, czy muszę posiadać jakieś dokumenty?

Jeśli Wnioskodawca zakupił wyniki prac B+R, musi dołączyć kopie dokumentów potwierdzające zakup wyników (np. kopie umów, na podstawie której Wnioskodawca nabył wyniki tych prac) oraz raport z wyników prac B+R.

Czy w ramach projektu muszę wdrożyć innowację?

Tak – jest to jedno z podstawowych kryteriów. Ocenie podlegać będzie, czy w rezultacie wdrożenia wyników prac B+R powstanie innowacja produktowa lub innowacja w procesie biznesowym firmy. Brak innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym eliminuje projekt z oceny. Pamiętaj, że w tym naborze wniosków dla województwa małopolskiego wymagana jest innowacja na poziomie co najmniej przedsiębiorstwa.

Jeżeli opracowałem innowację, która wymagać będzie przeprowadzenia budowy, czy dostanę na to dofinansowanie?

Tak. W jednym z kryteriów oceniany będzie nawet stan przygotowania do realizacji takich robót. Warto więc dobrze się przygotować do naboru oraz postarać się zawczasu o wszelkie związane z inwestycją pozwolenia.  

Masz dodatkowe pytanie?

Podczas bezpłatnej konsultacji możemy odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące pozyskiwania dotacji.

POROZMAWIAJMY

Jaki zespół powinienem zaangażować do pracy nad wnioskiem?

Pracujemy zarówno z firmami, w których większość informacji dostarcza nam 1-2 osoby, jak i z takimi, w których do skoordynowania jest wieloosobowy zespół. Ważne jest, aby wiedzieć kto podejmuje decyzje i czyje zdanie jest ostateczne. Niezależnie od tego ilu osobami dysponujesz, potrzebować będziemy od Ciebie wiedzy z zakresu:

 • rynku i konkurencji,
 • finansów,
 • zakupów.

Jaki zespół będzie pracował po stronie InnovaTree?

Do Twojego projektu przydzielimy konsultanta lub dwóch, odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji. Wspierać ich będzie analityk finansowy, a nad całością czuwać będzie lider zespołu. Co ważne, nasz zespół konsultantów to zawsze osoby z ponad 10-letnim doświadczeniem w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie i w tym zespole konsultujemy wszelkie sytuacje problemowe i bardziej skomplikowane zagadnienia.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej raz w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

Czy pomożecie nam ustalić harmonogram i zakres prac projektowych?

Podział zadań jest prosty – Twój zespół wie, czego potrzebuje i na co chce przeznaczyć otrzymane wsparcie finansowe. My z kolei wiemy, jak to poukładać, aby udowodnić spójność, wykonalność i logikę projektu. Dyskutujemy, sugerujemy i modyfikujemy Twoje plany tak, aby maksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania. Mamy w tym duże doświadczenie i lubimy ten etap prac.

W jaki sposób będę przekazywał wam dane?

Przygotowaliśmy formularze do pracy on-line. Za ich pomocą przekażesz nam informacje, a my będziemy opracowywać ostateczne treści, dopytując o szczegóły i sugerując rozwiązania tak, aby efekt był jak najlepszy. Jeśli posiadasz jakiekolwiek już gotowe materiały – zweryfikujemy je i wykorzystamy zawarte z nich informacje.

Czy prognozy finansowe przygotowuje nasz dział finansowy, czy InnovaTree?

Przy każdym projekcie wymagającym analizy finansowej, pracuje analityk finansowy, który przygotuje prognozy w oparciu o sprawozdania finansowe Twojej firmy i plany sprzedażowe dotyczące nowego produktu, usługi lub procesu.

Kto prowadzi bezpłatną konsultację?

Naszą współpracę rozpoczynamy od 15-minutowej bezpłatnej konsultacji, w trakcie której weryfikujemy podstawowe kryteria w programie. Następnym krokiem jest spotkanie analityczne z naszym managerem Tomaszem Gapskim, który posiada 15-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań dla firm. Przetestuj jego wiedzę bez żadnych zobowiązań i ryzyka. Wystarczy, że klikniesz w ten link.

Co się stanie, jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania?

Jeżeli wniosek nie przejdzie oceny formalnej, to oddamy Tobie pieniądze za przygotowanie wniosku. Natomiast jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania, to  bezpłatnie ponownie złożymy wniosek w tym samym lub podobnym konkursie, lub złożymy protest.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

Praca nad wnioskiem to wysiłek zarówno po stronie Twojej firmy, jak i naszych konsultantów. Porozmawiajmy o tym, jak wygląda proces przygotowania aplikacji o dofinansowanie.

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu dotacji na projekty badawczo-rozwojowe

Sprawdź, w jaki sposób pozyskaliśmy 1,2 mld PLN dla naszych klientów.

Dowiedz się, jak dofinansowanie w wysokości 3 mln zł umożliwi firmie Bakalland stworzenie nowych produktów z wykorzystaniem białek roślinnych i innowacyjnych metod produkcji.

Zobacz, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego.

Proekologiczny projekt Polskich Domów Drewnianych z pomocą otrzymanej dotacji ma szansę zaspokoić potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa.

Przeczytaj, jak towarzyszyliśmy naszemu klientowi podczas pracy nad innowacyjnym projektem, oraz dzieliliśmy się naszą wiedzą w zakresie dotacji i badań patentowych.

Innowacja wsparta dotacją, którą zdobyliśmy dla H2O Chemical, przyciągnęła uwagę europejskich liderów rynku pralniczego.

Przy naszym wsparciu w procesie pozyskania dotacji klienci z sukcesem tworzą produkty konkurencyjne na skalę międzynarodową.

Warto rozwijać innowacyjne rozwiązania, które przetwarzają energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych na ciepło użytkowe – tak jak nowoczesne pompy ciepła.

Współpraca z klientem skupiła się na pozyskaniu dofinansowania, dzięki któremu powstanie kompleksowa infrastruktura badawcza.

Przemysł budowlany rośnie w siłę, a wraz z nim innowacyjne rozwiązania naszych klientów, które dzięki funduszom unijnym przyspieszają procesy budowlane.

Sprawdź, jak pomogliśmy firmie Hufgard pozyskać dofinansowanie na prace badawczo-rozwoje, których wynikiem będzie nowa gama domieszek do betonu.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

82

Pozyskaliśmy 82 dotacje na projekty badawczo-rozwojowe.

126

Obsługujemy 126 firm rocznie

84

84% klientów powraca

O nas

Czym się zajmujemy?
Zajmujemy się pozyskiwaniem oraz rozliczaniem dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE oraz internacjonalizację. Oznacza to, że nie współpracujemy z firmami, które chcą dopiero założyć działalność gospodarczą lub pozyskać dofinansowanie na tzw. projekty miękkie jak np. szkolenia.

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego, oraz IT. Opiekujemy się całym procesem obsługi dofinansowania – od bezpłatnej analizy potencjału Twojego projektu pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania przez przygotowanie wniosku, panel ekspertów, podpisanie umowy o dofinansowanie, a na rozliczaniu dotacji kończąc.

Jak działamy?
Nie pomagamy wszystkim firmom. Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy, bo dla nas liczy się jakość, a nie ilość napisanych wniosków. Chcemy, aby Twój i nasz wysiłek zakończył się sukcesem!

Nasi eksperci sprawdzą wniosek o dofinansowanie

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Mamy na to proces

Uważamy, że genialni ludzie pracujący według właściwych procesów są w stanie osiągać najlepsze rezultaty. Dlatego nad każdym wnioskiem o dofinansowanie pracuje 5-osobowy zespół, gdzie standardem w branży jest zespół jedno lub dwuosobowy. Dzięki temu masz pewność, że nie tylko uda się pozyskać dofinansowania, ale także z powodzeniem zrealizować Twój projekt i rozliczyć każdą złotówkę zaplanowaną w budżecie.

Dotacyjna mapa rozwoju Twojej firmy

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie zawsze przygotowujemy dla naszych Klientów dotacyjną mapę rozwoju firmy. Chcemy poznać kolejne potrzeby Twojej firmy oraz plany jej rozwoju. Na tej podstawie stworzymy długofalowy (3-5 letni) plan rozwoju firmy w oparciu o dofinansowania unijne. Pozwoli to na: 

 • odejście od modelu działań typu ad hoc (każdy projekt będzie zaplanowany i przemyślany),
 • lepsze przygotowanie firmy do pozyskiwania kolejnych dofinansowań, 
 • zwiększenie skuteczności wniosków dotacyjnych, ponieważ uzyskana zostanie spójność strategii przedsiębiorstwa z przedsięwzięciami badawczo-rozwojowymi.
pracownicy firmy Innovatree w biurzebiały kubek z logo innovatreePaweł Sieczkowski Partner Zarządu i Project Manager Innovatree

Nasz punkt widzenia

| Wideo

Dotacje dla firm – luty 2024

Z jakich dotacji mogą skorzystać firmy w najbliższym czasie? Sprawdź, które z działań w Twojej firmie mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu.
Więcej

| Artykuł

Kredyt, a jednak dotacja

Pytasz doradcę o dotację, a on mówi o Kredycie Ekologicznym lub Technologicznym. Przecież pytasz o środki unijne, a nie o kredyt. Czy te kredyty to dotacje?
Więcej

| Artykuł

Kredyt, a jednak dotacja

Pytasz doradcę o dotację, a on mówi o Kredycie Ekologicznym lub Technologicznym. Przecież pytasz o środki unijne, a nie o kredyt. Czy te kredyty to dotacje?
Więcej

| Wideo

Dotacje dla firm – luty 2024

Z jakich dotacji mogą skorzystać firmy w najbliższym czasie? Sprawdź, które z działań w Twojej firmie mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu.
Więcej

Poznajmy się

Poznaj ludzi stojących za InnovaTree. Nasz kreatywny zespół doradców.
Mężczyzna w okularach z brązowymi włosami ubrany w szarą marynarkę, czarne spodnie i białą koszulę

Dr inż. Szymon Talbierz

Customer Success Manager | Partner

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi blond włosami, ubrana w ciemnoróżową koszulę

Dr inż. Natalia Kujawska

Partner

Biografia
Mężczyzna z krótkimi blond włosami i brodą, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę, dłonie trzyma złożone przed sobą

Karol Griech

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi brązowymi włosami, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę z rękoma skrzyżowanymi na klatce piersiowej

Tomasz Gapski

Customer Success Manager

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z okularami i krótkimi blond włosami nosząca koszulę w czerwone kwiaty

Anna Różańska

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi kasztanowymi włosami i brodą. Ubrany w czarną koszulę i spodnie oraz szarą marynarkę. Dłonie trzyma w kieszeniach

Łukasz Lis

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Kobieta z krótkimi ciemnobrązowymi włosami ubrana w jasny kremowy sweter i czarną spódnicę z rękami na biodrach

Ewa Ropela

Specjalistka ds. rozliczania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi ciemnobrązowymi włosami i brodą, ubrany w granatową marynarkę, niebieską koszulę i czarne spodnie. Dłonie trzyma w kieszeniach

Michał Wichert

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi jasnobrązowymi włosami, ubrana w czarne spodnie, białą koszulę i granatową marynarkę

Joanna Skrzeczkowska

Rzecznik Patentowy

Biografia
Mężczyzna w szarym garniturze i białej koszuli z rękami na marynarce

Krzysztof Matczyński

Project Manager

Kobieta ze średniej długości brązowymi włosami, ubrana w biało-niebieską koszulkę i granatową marynarkę, i tego samego koloru spodnie, dłonie trzyma na marynarce

Hanna Kucik

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia

Zadaj nam dowolne pytanie

*O dofinansowania oczywiście. Nasze bezpłatne konsultacje oferujemy firmom różnej wielkości, w tym małym, średnim i dużym, które zatrudniają co najmniej 5 pracowników. To w tych przedsiębiorstwach nasze doświadczenie sprawdza się najlepiej. Wypróbuj nas i naszą wiedzę bez konieczności podejmowania zobowiązań czy ryzyka.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby umożliwić użytkownikom jak najbardziej komfortowe korzystanie z naszej witryny. Używamy plików cookies także po to, aby wyświetlać treści reklamowe najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.