INNOVATREE
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
INNOVATREE
INNOVATREE
Biblioteka dotacji
Zespół doradców firmy Innovatree

Dzień dobry.

Chciałbyś pozyskać dofinansowanie?

Pomożemy Ci pozyskać dotację z programu Dig.IT - Transformacja cyfrowa polskich MŚP

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie.

piktogram portfel

Pozyskaliśmy 82 dotacje badawczo-rozwojowe.

piktogram walizka na dokumenty

Obsługujemy 126 firm rocznie.

piktogram tarcza

84% klientów powraca.

Dig.IT. Transformacja cyfrowa polskich MŚP

Dig.IT to dofinansowanie przeznaczone na transformację cyfrowąTwojego przedsiębiorstwa, która w konsekwencji doprowadzi do wprowadzenia innowacji produktowych, procesowych czy organizacyjnych. Wsparcie można przeznaczyć m.in. na zakup nowoczesnych technologii cyfrowych, sprzętu IT czy szkolenia pracowników.  

Maksymalna wartość dofinansowania to 200 tys. €, czyli około 865 tys. zł. Kwotę minimalną, o jaką możesz się starać, określono na 40 tys. €, czyli około 170 tys. zł.

Wsparciu będą podlegać takie obszary jak:

 • automatyzacja procesów i analityka biznesowa, 
 • cyfrowa sprzedaż i kontakt z klientem, 
 • wykorzystanie rozwiązań chmurowych, 
 • wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe, 
 • cyberbezpieczeństwo 
 • zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Nie ma co ukrywać, że transformacja cyfrowa to pożądany kierunek rozwoju firm, dlatego tak istotne jest wdrażanie tych rozwiązań możliwie, jak najszybciej. Program dotacyjny Dig.IT ma w tym pomóc firmom z sektora MŚP, które dzięki grantom są w stanie zbudować przewagę nad konkurencją na rynku. Inne korzyści to obniżenie kosztów działalności gospodarczej, w tym m.in. poprzez zwiększenie produktywności czy ograniczenie energochłonności

Agencja Rozwoju Przemysłu, która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie naboru wniosku, zadbała również o doradztwo w programie. Będzie ono oferowane przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości, której eksperci pomogą Twojej firmie opracować spersonalizowaną strategię cyfrową.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoja firma może wnioskować o grant, umów spotkanie ze specjalistą. Bezpłatną konsultację proponujemy firmom, które chciałyby zrealizować projekt o wartości co najmniej 700 tys. zł netto.

Natalia Kujawska i Paweł Sieczkowski Partnerzy Zarządu Innovatree

Kto może otrzymać dotację z programu Dig.IT?

O dofinansowanie z programu Dig.IT mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

 • działają głównie w sektorze przemysłu, produkcji czy usług na rzecz przemysłu
 • zamierzają dokonać transformacji cyfrowej
 • mają dostępny limit pomocy de minimis

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z programu Dig.IT?

piktogram zębatki

Oprogramowania i prace programistyczne

Dofinansowanie pozwoli na pokrycie kosztów zakupu tzw. wartości niematerialnych i prawnych w postaci gotowego oprogramowania (np. ERP, MES czy WMS) lub też zlecenie prac programistycznych.

piktogram tablica

Usługi chmurowe

W projekcie możesz ująć koszty usług chmurowych w różnych modelach zarządzania nimi. Najpopularniejsze to: SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) czy CSaaS (Cyber Security as a Service).

piktogram lupa

Wdrożenie oprogramowania i usług chmurowych

Grant sfinansuje również koszty wdrożenia zakupionego oprogramowaniem czy też usług chmurowych do działalności przedsiębiorstwa.

piktogram mózg

Szkolenia

Dzięki dotacji pracownicy będą mogli uczestniczyć w szkoleniach związanych z wykorzystaniem technologii cyfrowych, które zostały zakupione przez firmę.

piktogram okulary

Środki trwałe

Zakup niezbędnych środków trwałych jest również możliwy w ramach programu Dig.IT.  Takim sprzętem będą m.in. serwery, routery, switche, szafy Rack.

pracownicy firmy Innovatree w biurze

Poziom dofinansowania w Dig.IT

Regulamin programu przewiduje minimalną wartość dofinansowania na transformację cyfrową firm z sektora MŚP, która wynosi 40 tys. €. Natomiast maksymalny poziom dotacji w programie to 200 tys. €. Należy również pamiętać, że wsparcie wyniesie 70% kosztów netto całego projektu.

 • Poziom wsparcia kosztów netto projektu

  70 %

Terminy składania wniosków - Dig.IT

1

Nabór wniosków zostanie uruchomiony w I kwartale 2024 r.

Q&A - Program Dig.IT

Czy dofinansowanie jest dostępne dla konkretnego sektora przemysłu (o wskazanym numerze PKD)?

Nie, nie istnieją takie ograniczenia.

W jaki sposób definiuje się transformację cyfrową?

Transformacja cyfrowa to proces, obejmujący różne obszary działalności w firmie i polegający na wprowadzeniu nowoczesnych technologii czy rozwiązań komputerowych. Oznacza to, że firma musi się zmienić nie tylko w sposób, w jaki pracuje technologicznie, ale także w swoim podejściu i kulturze. To duża zmiana, która wymaga od przedsiębiorstwa całkowitej przemiany w tym, jak działa i jak dostarcza klientom nowe doświadczenia i korzyści.

Czy dofinansowanie jest przeznaczone dla firmy z konkretnych województw?

Nie. Wymagane jest, tylko aby firma posiadała swoją siedzibę na terenie RP. O dotację mogą starać się przedsiębiorstwa MŚP (mikro, małe i średnie), działające głównie w sektorze przemysłu, produkcji czy usług na rzecz przemysłu.

Co oznacza cyfryzacja procesów biznesowych?

Cyfryzacja procesów biznesowych to konwersja prowadzonych obecnie manualnie, przez człowieka lub za pomocą ekstensywnych metod procesów na rozwiązania cyfrowe. Przykładem takich działań jest zastąpienie pracy ludzkiej algorytmami sztucznej inteligencji cechujących się wysoką zdolnością wnioskowania i szybkością działania.

Jaka instytucja prowadzi nabór wniosków?

Odpowiedzialna za przeprowadzenie naboru wniosków jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. na mocy umowy z właściwym ministerstwem. ARP jest częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.

Czy firmy działające w branży IT mają szansę na uzyskanie dofinansowania?

Jak wskazuje Agencja Rozwoju Przemysłu, jeśli firma nie działa w sektorze przemysłu czy produkcji to powinna świadczyć usługi na rzecz tego sektora – tutaj upatrujemy możliwości dla firm IT.

W jaki sposób możemy się przygotować do ubiegania się o grant Dig.IT?

Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie będzie opis strategii cyfrowej przedsiębiorstwa – warto zatem ustalić jej koncepcję.

Strategia transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa to kompleksowy plan działań mających na celu adaptację organizacji do współczesnych technologii cyfrowych i zmian w otoczeniu biznesowym. Jej kluczowym elementem są inwestycje w nowoczesne technologie, takie jak sztuczna inteligencja, analiza danych, chmura obliczeniowa, Internet rzeczy (IoT) i automatyzacja procesów biznesowych.

Masz dodatkowe pytanie?

Podczas bezpłatnej konsultacji możemy odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące pozyskiwania dotacji.

POROZMAWIAJMY

Jaki zespół powinienem zaangażować do pracy nad wnioskiem?

Pracujemy zarówno z firmami, w których większość informacji dostarcza nam 1-2 osoby, jak i z takimi, w których do skoordynowania jest wieloosobowy zespół. Ważne jest, aby wiedzieć kto podejmuje decyzje i czyje zdanie jest ostateczne. Niezależnie od tego ilu osobami dysponujesz, potrzebować będziemy od Ciebie wiedzy z zakresu:

 • rynku i konkurencji,
 • finansów,
 • zakupów.

Jaki zespół będzie pracował po stronie InnovaTree?

Do Twojego projektu przydzielimy konsultanta lub dwóch, odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji. Wspierać ich będzie analityk finansowy, a nad całością czuwać będzie lider zespołu. Co ważne, nasz zespół konsultantów to zawsze osoby z ponad 10-letnim doświadczeniem w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie i w tym zespole konsultujemy wszelkie sytuacje problemowe i bardziej skomplikowane zagadnienia.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej raz w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

Czy pomożecie nam ustalić harmonogram i zakres prac projektowych?

Podział zadań jest prosty – Twój zespół wie, czego potrzebuje i na co chce przeznaczyć otrzymane wsparcie finansowe. My z kolei wiemy, jak to poukładać, aby udowodnić spójność, wykonalność i logikę projektu. Dyskutujemy, sugerujemy i modyfikujemy Twoje plany tak, aby maksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania. Mamy w tym duże doświadczenie i lubimy ten etap prac.

W jaki sposób będę przekazywał wam dane?

Przygotowaliśmy formularze do pracy on-line. Za ich pomocą przekażesz nam informacje, a my będziemy opracowywać ostateczne treści, dopytując o szczegóły i sugerując rozwiązania tak, aby efekt był jak najlepszy. Jeśli posiadasz jakiekolwiek już gotowe materiały – zweryfikujemy je i wykorzystamy zawarte z nich informacje.

Czy prognozy finansowe przygotowuje nasz dział finansowy, czy InnovaTree?

Przy każdym projekcie wymagającym analizy finansowej, pracuje analityk finansowy, który przygotuje prognozy w oparciu o sprawozdania finansowe Twojej firmy i plany sprzedażowe dotyczące nowego produktu, usługi lub procesu.

Kto prowadzi bezpłatną konsultację?

Naszą współpracę rozpoczynamy od 15-minutowej bezpłatnej konsultacji, w trakcie której weryfikujemy podstawowe kryteria w programie. Następnym krokiem jest spotkanie analityczne z naszym managerem Tomaszem Gapskim, który posiada 15-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań dla firm. Przetestuj jego wiedzę bez żadnych zobowiązań i ryzyka. Wystarczy, że klikniesz w ten link.

Co się stanie, jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania?

Jeżeli wniosek nie przejdzie oceny formalnej, to oddamy Tobie pieniądze za przygotowanie wniosku. Natomiast jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania, to  bezpłatnie ponownie złożymy wniosek w tym samym lub podobnym konkursie, lub złożymy protest.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

Praca nad wnioskiem to wysiłek zarówno po stronie Twojej firmy, jak i naszych konsultantów. Porozmawiajmy o tym, jak wygląda proces przygotowania aplikacji o dofinansowanie.

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu dotacji na projekty badawczo-rozwojowe

Sprawdź, w jaki sposób pozyskaliśmy 1,2 mld PLN dla naszych klientów.

Dowiedz się, jak dofinansowanie w wysokości 3 mln zł umożliwi firmie Bakalland stworzenie nowych produktów z wykorzystaniem białek roślinnych i innowacyjnych metod produkcji.

Zobacz, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego.

Proekologiczny projekt Polskich Domów Drewnianych z pomocą otrzymanej dotacji ma szansę zaspokoić potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa.

Przeczytaj, jak towarzyszyliśmy naszemu klientowi podczas pracy nad innowacyjnym projektem, oraz dzieliliśmy się naszą wiedzą w zakresie dotacji i badań patentowych.

Innowacja wsparta dotacją, którą zdobyliśmy dla H2O Chemical, przyciągnęła uwagę europejskich liderów rynku pralniczego.

Przy naszym wsparciu w procesie pozyskania dotacji klienci z sukcesem tworzą produkty konkurencyjne na skalę międzynarodową.

Warto rozwijać innowacyjne rozwiązania, które przetwarzają energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych na ciepło użytkowe – tak jak nowoczesne pompy ciepła.

Współpraca z klientem skupiła się na pozyskaniu dofinansowania, dzięki któremu powstanie kompleksowa infrastruktura badawcza.

Nowa technologia, która umożliwi architektom szybsze opracowanie wielu dobrych rozwiązań to innowacyjny projekt naszego klienta, dla którego przeprowadziliśmy badania patentowe.

Sprawdź, jak pomogliśmy firmie Hufgard pozyskać dofinansowanie na prace badawczo-rozwoje, których wynikiem będzie nowa gama domieszek do betonu.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Nasz cel to pozyskanie dotacji dla Twojej firmy w programie Dig.IT

82

Pozyskaliśmy 82 dotacje na projekty badawczo-rozwojowe.

126

Obsługujemy 126 firm rocznie

84

84% klientów powraca

O nas

Czym się zajmujemy?
Zajmujemy się pozyskiwaniem oraz rozliczaniem dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE oraz internacjonalizację. Oznacza to, że nie współpracujemy z firmami, które chcą dopiero założyć działalność gospodarczą lub pozyskać dofinansowanie na tzw. projekty miękkie jak np. szkolenia.

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego, oraz IT. Opiekujemy się całym procesem obsługi dofinansowania – od bezpłatnej analizy potencjału Twojego projektu pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania przez przygotowanie wniosku, panel ekspertów, podpisanie umowy o dofinansowanie, a na rozliczaniu dotacji kończąc.

Jak działamy?
Nie pomagamy wszystkim firmom. Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy, bo dla nas liczy się jakość, a nie ilość napisanych wniosków. Chcemy, aby Twój i nasz wysiłek zakończył się sukcesem!

Nasi eksperci sprawdzą wniosek o dofinansowanie

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Mamy na to proces

Uważamy, że genialni ludzie pracujący według właściwych procesów są w stanie osiągać najlepsze rezultaty. Dlatego nad każdym wnioskiem o dofinansowanie pracuje 5-osobowy zespół, gdzie standardem w branży jest zespół jedno lub dwuosobowy. Dzięki temu masz pewność, że nie tylko uda się pozyskać dofinansowania, ale także z powodzeniem zrealizować Twój projekt i rozliczyć każdą złotówkę zaplanowaną w budżecie.

Dotacyjna mapa rozwoju Twojej firmy

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie zawsze przygotowujemy dla naszych Klientów dotacyjną mapę rozwoju firmy. Chcemy poznać kolejne potrzeby Twojej firmy oraz plany jej rozwoju. Na tej podstawie stworzymy długofalowy (3-5 letni) plan rozwoju firmy w oparciu o dofinansowania unijne. Pozwoli to na: 

 • odejście od modelu działań typu ad hoc (każdy projekt będzie zaplanowany i przemyślany),
 • lepsze przygotowanie firmy do pozyskiwania kolejnych dofinansowań, 
 • zwiększenie skuteczności wniosków dotacyjnych, ponieważ uzyskana zostanie spójność strategii przedsiębiorstwa z przedsięwzięciami badawczo-rozwojowymi.
Monika Stecewicz Dyrektor Działu Rozliczeń Innovatreebiały kubek z logo innovatree

Nasz punkt widzenia

| Wideo

Dotacje dla firm – luty 2024

Z jakich dotacji mogą skorzystać firmy w najbliższym czasie? Sprawdź, które z działań w Twojej firmie mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu.
Więcej

Poznajmy się

Poznaj ludzi stojących za InnovaTree. Nasz kreatywny zespół doradców.
Mężczyzna w okularach z brązowymi włosami ubrany w szarą marynarkę, czarne spodnie i białą koszulę

Dr inż. Szymon Talbierz

Customer Success Manager | Partner

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi blond włosami, ubrana w ciemnoróżową koszulę

Dr inż. Natalia Kujawska

Partner

Biografia
Mężczyzna z krótkimi blond włosami i brodą, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę, dłonie trzyma złożone przed sobą

Karol Griech

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi brązowymi włosami, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę z rękoma skrzyżowanymi na klatce piersiowej

Tomasz Gapski

Customer Success Manager

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z okularami i krótkimi blond włosami nosząca koszulę w czerwone kwiaty

Anna Różańska

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi kasztanowymi włosami i brodą. Ubrany w czarną koszulę i spodnie oraz szarą marynarkę. Dłonie trzyma w kieszeniach

Łukasz Lis

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Kobieta z krótkimi ciemnobrązowymi włosami ubrana w jasny kremowy sweter i czarną spódnicę z rękami na biodrach

Ewa Ropela

Specjalistka ds. rozliczania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi ciemnobrązowymi włosami i brodą, ubrany w granatową marynarkę, niebieską koszulę i czarne spodnie. Dłonie trzyma w kieszeniach

Michał Wichert

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi jasnobrązowymi włosami, ubrana w czarne spodnie, białą koszulę i granatową marynarkę

Joanna Skrzeczkowska

Rzecznik Patentowy

Biografia
Mężczyzna w szarym garniturze i białej koszuli z rękami na marynarce

Krzysztof Matczyński

Project Manager

Kobieta ze średniej długości brązowymi włosami, ubrana w biało-niebieską koszulkę i granatową marynarkę, i tego samego koloru spodnie, dłonie trzyma na marynarce

Hanna Kucik

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia

Zadaj nam dowolne pytanie

*O dofinansowania oczywiście. Nasze bezpłatne konsultacje oferujemy firmom różnej wielkości, w tym małym, średnim i dużym, które zatrudniają co najmniej 5 pracowników. To w tych przedsiębiorstwach nasze doświadczenie sprawdza się najlepiej. Wypróbuj nas i naszą wiedzę bez konieczności podejmowania zobowiązań czy ryzyka.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby umożliwić użytkownikom jak najbardziej komfortowe korzystanie z naszej witryny. Używamy plików cookies także po to, aby wyświetlać treści reklamowe najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.