INNOVATREE
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
INNOVATREE
INNOVATREE
Biblioteka dotacji
pracownicy innovatree w laboratorium nowych technologii

Dzień dobry.

Chciałbyś pozyskać dofinansowanie?

Pomożemy Ci pozyskać dotację na projekt medyczny.

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie.

piktogram walizka na dokumenty

Obsługujemy 120 firm rocznie.

piktogram portfel

Pozyskaliśmy 72 dotacje na projekty badawczo-rozwojowe.

piktogram strzałka okrągła

70% klientów powraca.

ABM/2022/6 (Agencja Badań Medycznych)

Agencja Badań Medycznych otworzyła program, który dofinansuje działania związane z rozwojem medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych. Dzięki dofinansowaniu takich działań możemy liczyć na zwiększenie dostępu pacjentów do kompleksowej, wielospecjalistycznej i innowacyjnej terapii.

Projekt, który może pozyskać dofinansowanie, musi znajdować się w I, II lub III fazie badania klinicznego, przy założeniu przeprowadzenia co najmniej jednej, pełnej fazy badania klinicznego w ramach projektu.

Rozwiązania dotyczące związków drobnocząsteczkowych muszą opierać się na związkach, które nie posiadają swojego odpowiednika w postaci produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu w Polsce. Agencja Badań Medycznych ma do rozdysponowania 250 MLN PLN. Możesz liczyć na dofinansowanie o maksymalnej wartości od 15 do 40 MLN EUR.

Musisz pamiętać o komercjalizacji swojego rozwiązania. Wniosek do ABM/2022/6 możesz złożyć do 23.02.23 r.

Szymon Talbierz i Natalia Kujawska Partnerzy Zarządzający Innovatree

Kto może starać się o dotację?

O dotację w ramach inicjatywy Agencji Badań Medycznych (ABM/2022/6) mogą ubiegać się firmy, które spełniają wszystkie niżej wymienione warunki:

 • Posiadają status:
  – mikro (1-9 pracowników; obrót poniżej 2 MLN EUR),
  – małego (10-49 pracowników; obrót poniżej 10 MLN EUR),
  – średniego przedsiębiorstwa (50-249 pracowników; obrót poniżej 50 MLN EUR),
  – dużego przedsiębiorstwa.
 • Konsorcja, których liderem jest przedsiębiorstwo. Pozostałymi podmiotami mogą być: uczenie wyższe, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, PAN, instytuty naukowe PAN,  instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego, podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

piktogram portfel

Wynagrodzenia

Kosztami kwalifikowanymi są pełne koszty wynagrodzeń wraz ze składnikami pozapłacowymi zespołu badawczo-rozwojowego oraz personelu technicznego i pomocniczego zatrudnionego przy realizacji projektu.

piktogram lista z celami

Koszty podywykonawstwa

Do podwykonawstwa zalicza się koszty zlecenia realizacji części prac merytorycznych podmiotom zewnętrznym.

piktogram lupa

Koszty aparatury i sprzętu

Sfinansujesz koszty zakupu, amortyzacji lub odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i WNiP, oraz wartości niematerialne i prawne (WNiP).

piktogram wskaźnik

Koszty budynków i gruntów

Kwalifikowane są raty dzierżawne, raty użytkowania wieczystego i amortyzacja budynków w zakresie i w czasie niezbędnym do realizacji projektu.

piktogram skarbonka

Pozostałe koszty bezpośrednie

Kwalifikowane są wydatki związane z zakupem narzędzi, sprzętu, materiałów, środków eksploatacyjnych i innych niezbędnych do realizacji prac merytorycznych projektu.

piktogram monety

Koszty licencji na wykorzystanie/produkcję elementów wyrobu

Możliwe jest sfinansowanie kosztów wartości niematerialnych i prawnych nabytych od osób trzecich na warunkach rynkowych w formie patentów (zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji), licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej.

pracownicy firmy Innovatree w biurze

Poziom dofinansowania w programie ABM/2022/6

Dofinansowanie w programie ABM/2022/6 udzielane jest w formie dotacji i zależy od wielkości Twojego przedsiębiorstwa oraz realizowanych prac:

 • badania podstawowe będą finansowane w 100% niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa,
 • badania przemysłowe będą finansowane w zależności od wielkości przedsiębiorstwa:
  – firmy mikro/małe: mogą liczyć dofinansowanie do 80%,
  – firmy średnie: mogą liczyć na dofinansowanie do 75%,
  – firmy duże: mogą liczyć na dofinansowanie do 65%.
 • prace rozwojowe będą finansowane w zależności od wielkości przedsiębiorstwa:
  – firmy mikro/małe: mogą liczyć na dofinansowanie do 60%,
  – firmy średnie: mogą liczyć na dofinansowanie do 50%,
  – firmy duże: mogą liczyć na dofinansowanie do 40%.
 • usługi doradcze będą finansowane w 50% w przypadku firm mikro, małych i średnich.
 • dofinansowanie badań podstawowych

  100 %
 • dofinansowanie badań przemysłowych

  80 %
 • dofinansowanie prac rozwojowych

  60 %
 • dofinansowanie usług doradczych

  50 %

Terminy składania wniosków

1

ABM/2022/6

Wnioski o dofinansowanie należy składać od 22 listopada 2022 do 23 lutego 2023 roku.

Co oferujemy?

Koncepcja i możliwości finansowania

Oceniamy, czy Twój projekt pasuje do konkursu Agencji Badań Medycznych, spełnia wymogi merytoryczne i ma realną szansę na uzyskanie dotacji.

Innowacyjność i potencjał rynkowy

Analizujemy, czy nowe rozwiązanie cechuje odpowiedni poziom innowacyjności, projekt rozwiązuje konkretny problem oraz odbiorcy istotnie go potrzebują.

Bezpłatna analiza szans na pozyskanie dotacji

Zanim zaczniemy przygotowywać projekt dotacyjny, musimy lepiej poznać Twoją firmę. Prowadzimy bezpłatną dogłębną i kompleksową analizę koncepcji projektu, aby upewnić się, że ten konkurs to odpowiedni wybór.

KONTAKT

Najlepsze know-how

Dzielimy się z Tobą naszą wieloletnią wiedzą na temat dotacji, najlepszymi praktykami oraz sposobami na uniknięcie typowych błędów na etapie aplikowania i realizacji projektu.

Modelowanie projektu

Zajmiemy się modelowaniem projektu w celu maksymalizacji szans na pozyskanie dotacji.

Dokumentacja i ocena wniosku

Przygotujemy kompletną dokumentację konkursową.

Nawet najlepszy projekt wymaga doskonałego przygotowania uczestników panelu do dyskusji z ekspertami. Pomagamy w opracowaniu własnej strategii, aby żadne pytanie nie okazało się zaskakujące. Udzielamy merytorycznego wsparcia odpowiadając na ewentualne, dodatkowe pytania ze strony oceniających ekspertów.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

Przygotowując projekt do Agencji Badań Medycznych, skupiamy się na czynnikach, które zwiększą Twoje szanse na zdobycie dotacji. Wspieramy Cię również w przygotowaniu wszystkich dokumentów związanych z ofertowaniem i rozeznaniem rynku.

Pobierz PDF i dowiedz się więcej o świadczonych przez nas usługach z zakresu pozyskiwania dotacji.

POBIERZ PDF

Szkolenie z rozliczania dotacji

Wszystkie zasady finansowe dotyczące dotacji są zawarte w umowie o dotację, oraz dokumentach towarzyszących. Na początku może się to wydawać trochę skomplikowane, dlatego zorganizujemy wstępny warsztat, na którym przeszkolimy pracowników Twojej firmy z ogólnych zasad prowadzenia oraz rozliczania projektu.

Rozliczanie dotacji

Nasi doradcy z działu rozliczeń posiadają ponad 18-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów badawczo rozwojowych. Oferujemy pełne wsparcie w procesie rozliczania dotacji: przygotowujemy wnioski o płatność, wnioski o zmiany w projekcie, wnioski sprawozdawcze, przeprowadzamy ofertowanie, kończąc na wsparciu podczas kontroli projektu.

Rozliczanie dotacji

Formalności, obowiązki sprawozdawcze i raportowanie wymagają od beneficjenta uwagi i staranności. Zapewnimy, że realizacja projektu przebiegnie sprawnie i zgodnie z harmonogramem.

Pobierz PDF i dowiedz się więcej o świadczonych przez nas usługach z zakresu rozliczania dotacji.

POBIERZ PDF

Nasze doświadczenie w branży medycznej

Dla tej branży pozyskaliśmy już 500 MLN PLN dofinansowań. Sprawdź.

Dzięki pozyskaniu dofinansowania, przyczyniliśmy się do opracowania projektu badawczego, który przyspieszy diagnozę stanu pacjentów chorych na Covid-19.

Firma Urteste opracowała innowację, która idealnie wpisuje się w ramy konkursu EIC Accelerator.

Przeczytaj, jak wsparliśmy innowacyjny projekt badawczo-rozwojowy dotyczący opracowania nowej metody leczenia żylaków, poprzez rozliczanie funduszy unijnych.

Jesteśmy dumni, że dokładamy swoją cegiełkę do badań nad nowatorskim leczeniem raka u dzieci, przygotowując raport badania stanu techniki.

Sprawdź, jak wsparliśmy budowanie potencjału produkcji konopi siewnych w Polsce, przygotowując raport badania stanu techniki.

Dzięki podjęciu współpracy dotyczącej rozliczania dotacji unijnej, wypracowaliśmy sprawdzone rozwiązania w zakresie oznakowania dokumentacji, płynnego przepływu obiegu dokumentów oraz współpracy partnerów.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Nasz cel to zwiększenie Twoich szans na pozyskanie dotacji w programie ABM/2022/6.

72

Pozyskaliśmy 72 dotacje na projekty badawczo-rozwojowe

120

Obsługujemy 120 firm rocznie

70

70% klientów powraca

O nas

Pomagamy firmom w uzyskaniu dofinansowania w programie ABM/2022/6. Rozumiemy złożoność dotacji oraz wiemy, jak zastosować wytyczne Agencji Badań Medycznych do Twojego projektu. Uwielbiamy naszą pracę i wkładamy trochę siebie w każdy pomysł, aby zapewnić naszym klientom najlepsze usługi i wyniki.

Wiemy, jak odnieść sukces

Pomogliśmy w pozyskaniu dotacji na 72 projekty badawczo-rozwojowe.

Mamy doświadczenie

Nasze know-how czerpiemy z wieloletniego doświadczenia. Rozumiemy złożoność dotacji i wiemy, jak zastosować ich zasady do Twojego projektu.

Postaramy się z całych sił, aby Twój projekt otrzymał dotację

Jeśli zdecydujemy się współpracować, otrzymasz nasze pełne wsparcie. Wierzymy w Ciebie i pomożemy Ci osiągnąć wspaniałe rzeczy. Otrzymana dotacja to dopiero początek Twojego sukcesu.

pracownicy firmy Innovatree w biurzeZespół doradców firmy Innovatreebiały kubek z logo innovatree

Nasz punkt widzenia

Poznajmy się

Poznaj ludzi stojących za InnovaTree. Nasz kreatywny zespół doradców.
Mężczyzna w okularach z brązowymi włosami ubrany w szarą marynarkę, czarne spodnie i białą koszulę

Dr inż. Szymon Talbierz

Customer Success Manager | Partner

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi blond włosami, ubrana w ciemnoróżową koszulę

Dr inż. Natalia Kujawska

Partner

Biografia
Mężczyzna z krótkimi blond włosami i brodą, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę, dłonie trzyma złożone przed sobą

Karol Griech

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Kobieta z krótkimi jasnobrązowymi włosami i długiej białej koszuli, i jasnozielonych spodniach

Marta Szymańska

Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi brązowymi włosami, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę z rękoma skrzyżowanymi na klatce piersiowej

Tomasz Gapski

Customer Success Manager

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z okularami i krótkimi blond włosami nosząca koszulę w czerwone kwiaty

Anna Różańska

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi kasztanowymi włosami i brodą. Ubrany w czarną koszulę i spodnie oraz szarą marynarkę. Dłonie trzyma w kieszeniach

Łukasz Lis

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Kobieta z krótkimi ciemnobrązowymi włosami ubrana w jasny kremowy sweter i czarną spódnicę z rękami na biodrach

Ewa Ropela

Specjalistka ds. rozliczania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi ciemnobrązowymi włosami i brodą, ubrany w granatową marynarkę, niebieską koszulę i czarne spodnie. Dłonie trzyma w kieszeniach

Michał Wichert

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi jasnobrązowymi włosami, ubrana w czarne spodnie, białą koszulę i granatową marynarkę

Joanna Skrzeczkowska

Rzecznik Patentowy

Biografia
Mężczyzna w szarym garniturze i białej koszuli z rękami na marynarce

Krzysztof Matczyński

Project Manager

Kobieta ze średniej długości brązowymi włosami, ubrana w biało-niebieską koszulkę i granatową marynarkę, i tego samego koloru spodnie, dłonie trzyma na marynarce

Hanna Kucik

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia

Nie wiesz, czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji w programie Agencji Badań Medycznych?

Bez obaw, dzięki naszej bezpłatnej ocenie lepiej zrozumiesz inicjatywę ABM/2022/6 oraz dowiesz się czy warto składać wniosek o dofinansowanie.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby umożliwić użytkownikom jak najbardziej komfortowe korzystanie z naszej witryny. Używamy plików cookies także po to, aby wyświetlać treści reklamowe najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.