OZE – Wytwarzanie oraz wykorzystanie biometanu oraz biogazu (FENIKS)

Beneficjenci: Przedsiębiorstwa, administracja publiczna, jst

Termin naboru wniosków: Nabór planowany jest na czerwiec-wrzesień 2024

Alokacja: 1,9 mld zł

Instytucja udzielająca wsparcia:

Zakres wsparcia

 • Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej.
 • Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu, z wyłączeniem instalacji wykorzystania biomasy w procesie zgazowania.

Moce instalacji:

Energia elektryczna:

 • z biomasy – powyżej 5MWe,
 • z biogazu – powyżej 0,5 Mwe.

Energia cieplna:

 • z biomasy – pow. 5 MWth/5 MWe,
 • z biogazu – pow. 0,5 MWth.

Wysokość i warunki wsparcia:

 • Dotacja: do 49% dofinansowania (do 39,06% kosztów kwalifikowanych).
  Pożyczka z oprocentowaniem 0% z możliwością umorzenia: do 51% dofinansowania (do 40,65% kosztów kwalifikowanych).
 • Pożyczka NFOŚiGW na warunkach rynkowych: co najmniej 20,29% kosztów kwalifikowanych.
 • Maksymalne wsparcie projektów dotyczących wytwarzania biometanu: 50 mln PLN.
 • Maksymalne wsparcie projektów dotyczących wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu: 40 mln PLN.
 • Pożyczka udzielana jest maksymalnie na 15 lat z możliwością karencji spłaty do 12 miesięcy od zakończenia projektu.
 • Obligatoryjne jest finansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki preferencyjnej, dotacji i pożyczki NFOŚiGW obejmujących łącznie 100% kosztów kwalifikowanych.

Webinar -Projekty środowiskowe – możliwości dotacyjne w II połowie 2024 roku.

Projekty środowiskowe – możliwości dotacyjne w II połowie 2024 roku. Gospodarka obiegu zamkniętego, OZE, Fotowoltaika, zmniejszenie kosztów energii. Zapraszamy na webinarium, podczas którego omówimy najważniejsze konkursy środowiskowe (KPO, FENIKS) dla przedsiębiorców w przyszłym półroczu.

 

Efektywność energetyczna (NFOŚ)


Beneficjenci:
Duże i średnie przedsiębiorstwa

Termin naboru wniosków: Nabór planowany jest na czerwiec-wrzesień 2024

Alokacja: 210 mln zł

Instytucja udzielająca wsparcia: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (NFOŚ)

Zakres wsparcia

Wsparcie podnoszenia efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, w szczególności:

 • modernizacja energetyczna budynków zakładowych,
 • podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych, systemów obiegu mediów w zakładach (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych oraz systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia,
 • instalacja urządzeń OZE z magazynami energii oraz urządzeń do produkcji, magazynowania, transportu wodoru odnawialnego (element dodatkowy w projekcie).

Minimalny próg wymaganych oszczędności energii pierwotnej:

 • budynki: 30%
 • linie / procesy technologiczne: 10%.

Zakres działań w odniesieniu do budynków, urządzeń technicznych lub instalacji
i procesów technologicznych musi wynikać z audytów energetycznych.


Wysokość i warunki wsparcia

 • Do 85% kosztów kwalifikowanych finansowanych może być pożyczką z oprocentowaniem 0% z możliwością umorzenia do 30% dla dużych przedsiębiorstw / 49% dla średnich przedsiębiorstw.
 • Co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych finansowanych musi być pożyczką NFOŚiGW na warunkach rynkowych.
 • Pożyczka udzielana jest maksymalnie na 15 lat z możliwością karencji spłaty do 12 miesięcy od zakończenia projektu.
 • Obligatoryjne jest finansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki preferencyjnej i pożyczki NFOŚiGW obejmujących łącznie 100% kosztów kwalifikowanych

Warto porozmawiać


Wyżej wymienione konkursy dotacyjne to kolejne obok Kredytu Ekologicznego oraz Gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ ; KPO) które wspierają zieloną transformację polskich przedsiębiorstw.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli jesteś zainteresowany omawianymi programami. Oferujemy kompleksowe wsparcie, które obejmuje:

 • Szczegółową weryfikację kwalifikowalności projektu,
 • Opracowanie koncepcji przedsięwzięcia zgodnej z wymaganiami konkursu,
 • Przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami,
 • Monitoring oceny wniosku oraz wsparcie w podpisaniu umowy o dofinansowanie, realizacji i rozliczeniu projektu.
Podoba Ci się artykuł? Podziel się nim z innymi!
Szymon Talbierz

Szymon Talbierz

Jestem doktorem nauk technicznych oraz właścicielem InnovaTree – jednej z najszybciej rozwijających się firm doradczych w Polsce. Prowadzony przeze mnie zespół jest uważany za najskuteczniejszy w Polsce w pozyskiwaniu dotacji unijnych na działalność B+R oraz inwestycje.

Spis treści:

Umów bezpłatną konsultację

Sprawdź czy i jakie są dostępne dofinansowania dla Twojej firmy.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji