Wciąż trwa nabór wniosków w ramach konkursu EIC Accelerator. W momencie, w którym nie ruszyły jeszcze krajowe konkursy dotacyjne na lata 2021 – 2027, dotacja EIC może być ciekawą alternatywą dla firm, które chcą rozwijać swoje przedsiębiorstwa w oparciu o fundusze unijne.

EIC Accelerator umożliwia uzyskanie finansowania w wysokości od 0,5 do 17,5 mln EUR. Zaproszenie do składania wniosków jest skierowane do indywidualnych MŚP (w tym mid-cap), które nie posiadają zdolności kredytowej, natomiast mają rewolucyjny pomysł na biznes poparty podstawową technologią i biznesplanem dotyczącym wprowadzenia na rynek innowacyjnego rozwiązania.

Prelegenci webinaru to zarówno byli eksperci Komisji Europejskiej posiadający doświadczenie w ocenie wniosków EIC Accelerator Pilot, jak i osoby regularnie współpracujące z wnioskodawcami ubiegającymi się o dofinansowanie w ramach obecnego programu EIC Accelerator.

Celem webinaru jest przekazanie przedsiębiorcom garści informacji i wskazówek, dzięki którym zdobędą wiedzę dotyczącą konstruowania treści wniosku, aby w jak najlepszy sposób odnosił się on do obowiązujących kryteriów oceny. Dowiedzą się również jak strukturyzować aspekty innowacyjne i biznesowe zawarte we wnioskach. Udział w wydarzeniu będzie przydatny dla każdego, kto poszukuje finansowania służącego końcowemu dopracowaniu lub wdrożeniu innowacyjnego produktu, procesu lub usługi, który ma szansę stać się konkurencyjnym na skalę europejską.

W ramach webinaru przewidziano czas na sesję Q&A – odpowiedzi na pytania dotyczące flagowego konkursu w ramach programu Horyzont Europa.

Wszystkie informacje o EIC Accelerator znajdziesz tutaj.

Czego dowie się uczestnik webinaru?

W trakcie webinaru Wszystko o EIC Accelerator szczegółowo omówimy zasady aplikowania o wsparcie i podsumujemy nasze doświadczenia wynikające z oceny wniosków składanych w konkursie pilotażowym oraz pracy nad obecnymi projektami. 

Odpowiemy między innymi na pytania:

  • Jakie błędy są najczęściej popełniane przez firmy aplikujące do EIC Accelerator?
  • Czym różni się EIC od dotacji organizowanych na poziomie krajowym/regionalnym?
  • Jakie koszty można sfinansować w ramach projektu i w jaki sposób uniknąć błędów w trakcie tworzenia budżetu?
  • Jak nagrać film potrzebny do short application tak, aby przejść do drugiego etapu oceny?
  • Czemu służy i jak wykorzystać pierwszą recenzję projektu uzyskaną na etapie short application?
  • Dlaczego aspekty biznesowe przedsięwzięcia są ważniejsze niż wyzwania badawcze w trakcie przygotowania full application?
  • Współpraca z coach’em – kim jest, jak go znaleźć oraz jak rozpocząć i prowadzić z nim współpracę?
  • Kiedy warto korzystać z darmowej usługi coach’a?

Agenda webinaru:

1. EIC Accelerator – podstawowe informacje o instrumencie wsparcia:

a) idea programu,
b) budżet naboru,
c) EIC a konkursy krajowe – zakres wymogów, typ preferowanych wnioskodawców, wskaźniki sukcesu.

2. Statystyki udziału przedsiębiorców w programie Horyzont 2020 i konkursie EIC Accelerator Pilot:

a) projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach I rundy EIC Accelerator – podział geograficzny,
b) I runda EIC Accelerator w liczbach.

3. Kto może aplikować?:

a) wymogi stawiane wnioskodawcom w zakresie posiadanego statusu,
b) przedsiębiorstwa „non-bankable” – kluczowy aspekt.

4. Jakie projekty mogą uzyskać dofinansowanie?:

a) warunki uznania przełomowości rozwiązania,
b) posiadany poziom TRL rozwiązania,
c) obowiązujące obszary tematyczne.

5. Dostępne formy finansowania w zależności od TRL rozwiązania (grant, equity):

a) komponent grantowy – wysokość kwoty dofinansowania, wymagany poziom TRL, czas trwania,
b) komponent inwestycyjny – wysokość kwoty dofinansowania, wymagany poziom TRL, warunki wejścia i wyjścia kapitałowego.

6. Wybrane rodzaje kosztów podlegających finansowaniu:

a) pozycje budżetowe możliwe do sfinansowania w ramach komponentu grantowego,
b) pozycje budżetowe możliwe do sfinansowania w ramach komponentu inwestycyjnego.

7. Proces oceny wniosków:

a) omówienie poszczególnych etapów oceny wniosku,
b) czas trwania poszczególnych faz,
c) warunki ponownego przystąpienia do procesu oceny.

8. Short Application – omówienie zagadnień:

a) AI Platform – o platformie umożliwiającej tworzenie i składanie wniosków,
b) wstępna ocena projektu dokonywana przez system AI (Diagnostic Module) – określenie poziomu naukowego/technologicznego oraz stopnia adekwatności doboru zespołu,
c) Podział tematyczny short application: Ideation – Product Development – Go2Market,
d) Kryteria oceny short application.

9. Full Application – omówienie zagadnień:

a) Podział tematyczny full application: Ideation – Development – GO2Market,
b) Kryteria oceny full application.

10. Dobre praktyki:

a) najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie w ramach EIC Accelerator,
b) waga aspektów biznesowych vs. technologicznych w full application,
c) współpraca z coach’em.

11. Gdzie mogę znaleźć przydatne źródła informacji o EIC Accelerator?.

12. Panel Q&A, podczas którego eksperci InnovaTree odpowiedzą na wybrane pytania ze strony uczestników z zakresu tematyki szkolenia.

 

Do kogo kierujemy webinar?

Webinar skierowany jest do właścicieli, członków zarządu, kierowników działu B+R przedsiębiorstw z sektora MŚP (w tym mid-cap), poszukujących finansowania dla ostatecznego dopracowania rozwiązań stanowiących innowację w branży, lub też wprowadzenia ich na rynek. Mogą być to również osoby, które odpowiadają za pozyskiwanie finansowania dla wdrożeń wyników projektów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Materiały dla uczestników

Uczestnicy otrzymają prezentację Wszystko o EIC Accelerator wyświetlaną podczas webinaru.

Informacje organizacyjne

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia. Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez poprawne wypełnienie kwestionariusza rejestracji (poniżej) stworzonego przy pomocy platformy clickmeeting.pl najpóźniej do godziny 12:00 w dniu zaplanowanego szkolenia.

Adres uczestnika musi być unikalny, co za tym idzie dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail. W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail,  potwierdzenie udziału w webinarze wraz z linkiem przenoszącym uczestnika do wirtualnego pokoju webinaru „Wszystko o EIC Accelerator”.

Każdy zarejestrowany uczestnik, na podany w formularzu adres e-mail, otrzyma przypomnienie o webinarze na dzień przed jego rozpoczęciem.W przypadku problemów technicznych lub trudności w dostaniu się na platformę clickmeeting prosimy o kontakt pod adresem: hello@innovatree.pl Organizatorem szkolenia jest spółka InnovaTree z siedzibą w Gdyni pod adresem: al. Zwycięstwa 241/13 Gdynia, NIP 5833333780.

Webinar jest całkowicie bezpłatny. Nie czekaj, zarejestruj się już teraz.

Do zobaczenia!