Dowiedz się…

  • jakie koszty możemy dofinansować w ramach konkursu „Szybka Ścieżka”?
  • czy wkład własny może być tylko pieniężny?
  • czy prezes, członek zarządu, właściciel firmy może otrzymywać wynagrodzenie w ramach projektu i będzie ono kwalifikowane?
  • czy kierownik i kadra w zespole projektu muszą mieć doświadczenie?
  • czy w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu można wykorzystywać dofinasowany sprzęt do celów niezwiązanych z realizacją projektu?

Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z innowacjami oraz pozyskiwaniem dofinansowań na projekty badawczo – rozwojowe i inwestycyjne. Współpracujemy z firmami z sektora MŚP oraz dużymi Polskimi i międzynarodowymi korporacjami – 80% składanych przez nas wniosków to wnioski składane do konkursu „Szybka Ścieżka”. Z chęcią dzielimy się naszą wiedzą, ponieważ wierzymy, że przyczyni się to do osiągnięcia założonych przez Państwa celów biznesowych. Oferujemy pełne wsparcie na każdym etapie procesu aplikacyjnego. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać bezpłatną analizę szans na pozyskanie dotacji.