Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to program, w ramach którego przedsiębiorstwa będą mogły pozyskiwać dotacje w 2023 roku. Celem programu FENG jest wspieranie działań badawczo-rozwojowych firm oraz promowanie wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Jakie możliwości daje program FENG polskim przedsiębiorcom? Co należy zrobić już dziś, aby przygotować swoją firmę do aplikowania o dofinansowanie w 2023 roku? Postanowiliśmy dokładnie przyjrzeć się Funduszom Europejskim dla Nowoczesnej Gospodarki, aby uczestnicy wydarzenia otrzymali wyczerpującą odpowiedź na powyższe pytania. Prelegentami webinaru będą specjaliści regularnie współpracujący z przedsiębiorstwami korzystającymi ze wsparcia unijnego, doświadczeni w skutecznym przygotowywaniu aplikacji o dofinansowanie. 

Webinar odbył się 14 grudnia 2022 roku od 10:00 do 11:00.

Podczas webinaru dowiesz się:

1. Co czeka nas w programie FENG?

 • Kiedy możemy spodziewać się pierwszych naborów?
 • Jakie będą terminy składania wniosków?
 • Ile czasu zajmie Ci przygotowanie się do aplikowania?
 • Jakiej wysokości dofinansowania możesz się spodziewać?

2. Co musisz zrobić, aby przygotować się do projektu? O kompleksowości programu FENG i podziale na moduły. Posłuchaj webinaru, jeżeli w 2023 roku potrzebujesz…

 • Dofinansowania na opracowanie nowego procesu, produktu lub usługi
  O poziomach gotowości technologicznej, innowacyjności i badaniu stanu techniki
 • Dofinansowania na wdrożenie procesu, produktu lub usługi
  Czym jest mapa pomocy regionalnej i dotacja warunkowa?
 • Dofinansowania na infrastrukturę niezbędną do prowadzenia badań
  Jak stworzyć agendę badawczą i o czym pamiętać przed rozpoczęciem prac; pozwolenia na budowę i inne
 • Dofinansowania na cyfryzację
  Automatyzacja, robotyzacja i cyberbezpieczeństwo
 • Dofinansowania na dostosowanie przedsiębiorstwa do ekologicznych rozwiązań
  Jakie wsparcie przewiduje moduł „Zazielenienie przedsiębiorstw”?
 • Dofinansowania na wejście na rynki zagraniczne
  Czy projekt ma potencjał międzynarodowy? Jak go wykorzystać?
 • Dofinansowania na podnoszenie kompetencji
  Czy Twój zespół jest gotowy na realizację projektu?

3. Kompleksowa analiza potrzeb przedsiębiorstwa. O projektach linearnych i nielinearnych w Programie FENG.

4. O współpracy w ramach projektu:

 • Konsorcja
 • Współpraca przedsiębiorstw dużych z małymi i średnimi firmami

Do kogo kierujemy webinar?

To wydarzenie skierowane jest do:

 • właścicieli i zarządów firm,
 • managerów i dyrektorów odpowiedzialnych za takie obszary jak: badania i rozwój, finanse czy business development,
 • specjalistów ds. funduszy unijnych

Materiały dla uczestników

Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma nagranie oraz prezentację wyświetlaną podczas webinaru (dzień po wydarzeniu).