Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to program, w ramach którego przedsiębiorstwa będą mogły pozyskiwać dotacje w 2023 roku. Celem programu FENG jest wspieranie działań badawczo-rozwojowych firm oraz promowanie wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Jakie możliwości daje program FENG polskim przedsiębiorcom? Co należy zrobić już dziś, aby przygotować swoją firmę do aplikowania o dofinansowanie w 2023 roku? Postanowiliśmy dokładnie przyjrzeć się Funduszom Europejskim dla Nowoczesnej Gospodarki, aby uczestnicy wydarzenia otrzymali wyczerpującą odpowiedź na powyższe pytania. Prelegentami webinaru będą specjaliści regularnie współpracujący z przedsiębiorstwami korzystającymi ze wsparcia unijnego, doświadczeni w skutecznym przygotowywaniu aplikacji o dofinansowanie. 

Bądź z nami 14 grudnia 2022 roku od 10:00 do 11:00.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Podczas webinaru dowiesz się:

1. Co czeka nas w programie FENG?

 • Kiedy możemy spodziewać się pierwszych naborów?
 • Jakie będą terminy składania wniosków?
 • Ile czasu zajmie Ci przygotowanie się do aplikowania?
 • Jakiej wysokości dofinansowania możesz się spodziewać?

2. Co musisz zrobić, aby przygotować się do projektu? O kompleksowości programu FENG i podziale na moduły. Posłuchaj webinaru, jeżeli w 2023 roku potrzebujesz…

 • Dofinansowania na opracowanie nowego procesu, produktu lub usługi
  O poziomach gotowości technologicznej, innowacyjności i badaniu stanu techniki
 • Dofinansowania na wdrożenie procesu, produktu lub usługi
  Czym jest mapa pomocy regionalnej i dotacja warunkowa?
 • Dofinansowania na infrastrukturę niezbędną do prowadzenia badań
  Jak stworzyć agendę badawczą i o czym pamiętać przed rozpoczęciem prac; pozwolenia na budowę i inne
 • Dofinansowania na cyfryzację
  Automatyzacja, robotyzacja i cyberbezpieczeństwo
 • Dofinansowania na dostosowanie przedsiębiorstwa do ekologicznych rozwiązań
  Jakie wsparcie przewiduje moduł „Zazielenienie przedsiębiorstw”?
 • Dofinansowania na wejście na rynki zagraniczne
  Czy projekt ma potencjał międzynarodowy? Jak go wykorzystać?
 • Dofinansowania na podnoszenie kompetencji
  Czy Twój zespół jest gotowy na realizację projektu?

3. Kompleksowa analiza potrzeb przedsiębiorstwa. O projektach linearnych i nielinearnych w Programie FENG.

4. O współpracy w ramach projektu:

 • Konsorcja
 • Współpraca przedsiębiorstw dużych z małymi i średnimi firmami

Do kogo kierujemy webinar?

To wydarzenie skierowane jest do:

 • właścicieli i zarządów firm,
 • managerów i dyrektorów odpowiedzialnych za takie obszary jak: badania i rozwój, finanse czy business development,
 • specjalistów ds. funduszy unijnych

Materiały dla uczestników

Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma nagranie oraz prezentację wyświetlaną podczas webinaru (dzień po wydarzeniu).

 

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Informacje organizacyjne

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia. Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez poprawne wypełnienie kwestionariusza rejestracji (poniżej) stworzonego przy pomocy platformy clickmeeting.pl najpóźniej do godziny 10:00 w dniu zaplanowanego szkolenia.

Adres uczestnika musi być unikalny, co za tym idzie dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail. W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail,  potwierdzenie udziału w webinarze wraz z linkiem przenoszącym uczestnika do wirtualnego pokoju webinaru.

Każdy zarejestrowany uczestnik, na podany w formularzu adres e-mail, otrzyma przypomnienie o webinarze na dzień przed jego rozpoczęciem. W przypadku problemów technicznych lub trudności w dostaniu się na platformę clickmeeting prosimy o kontakt pod adresem: hello@innovatree.pl Organizatorem szkolenia jest spółka InnovaTree z siedzibą w Gdyni pod adresem: al. Zwycięstwa 241/13 Gdynia, NIP 5833333780.