Wsparcie innowacyjnej działalności przedsiębiorstw

„Szybka Ścieżka” stanowi obecnie podstawowy instrument dotacyjny, dedykowany wsparciu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Rozwijane innowacje produktowe lub procesowe powinny odpowiadać na rzeczywiste potrzeby rynku i odbiorców. W niniejszym filmie przybliżymy podstawowe pryncypia tego flagowego konkursu organizowanego przez NCBR.

Dowiedz się…

  • „Szybka Ścieżka” – dla kogo?
  • jaki jest poziom dofinansowania?
  • co możemy sfinansować w ramach projektu „Szybka Ścieżka”?
  • jakie są kluczowe kryteria wyboru projektów?

Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z innowacjami oraz pozyskiwaniem dofinansowań na projekty badawczo – rozwojowe i inwestycyjne. Współpracujemy zarówno z firmami z sektora MŚP jak i z dużymi Polskimi i międzynarodowymi korporacjami – 80 % składanych przez nas wniosków dotyczy powyższego konkursu. Udało nam się pozyskać dotację na 72 projekty w konkursie „Szybka Ścieżka” – oferujemy pełne wsparcie na każdym etapie procesu aplikacyjnego. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać bezpłatną analizę szans na pozyskanie dotacji.